گزارش گزارشگر ویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتار تابستان ۶۷

Roozbeh-Taghi 2-1 تقی روزبه: درخواست تحقیق مستقل و همه جانبه در باره کشتار سال ۶۷ توسط گزارشگر ویژه را که برای اولین بار در سطح سازمان ملل مطرح می شود، با وجود آنکه در خواست تحقیق مستقل و همه جانبه توسط یک رژیم به غایت مستبدی که خود دست به جنایت و پوشاندن آن کرده، امری شدنی نیست؛ اما به دلیل وارد آوردن فشار متمرکزتر بر رژیم و نیز به دلیل مطرح کردن این جنایت در مقیاس جهانی، آنرا می توان گامی مهم  و رو به جلو دانست، و در  جهت کانونی کردن و عطف توجه به جنایت هولناک تابستان ۶۷ توسط مجامع بین الملل و در  راستای زمینه سازی لازم برای رسیدگی و محکوم و محاکمه کردن جنایتکاران در یک دادگاه بیطرف بین المللی. آنهم در شرایطی که رژیم سعی می کند آن را  مشمول مرور زمان و فراموشی کند و حتی در تازه ترین تلاش مذبوحانه چنانکه عفو بین الملل اعلام و اعتراض کرده است، این روزها در اهواز مشغول محو آثار باقی ماندۀ گورهای اعدام شدگان سرپایی در آن جاست. این دستاورد البته در وهلۀ نخست مدیون تلاش های ارزنده، پر ثمر وبی وقفۀ سالیان دراز خانواده های جان باختگان و فعالین سیاسی و اجتماعی است؛ اما علاوه بر آن، اعترافات و واکنش های یکی دو سال اخیر برخی دست اندرکاران رژیم که خود ناشی از همان فعالیت های داخلی و بین المللی بوده است، و از جمله به روی صحنه آمدن رئیسی، بعنوان یکی از جنایتکاران در مقام کاندید ریاست جمهوری، در مطرح شدن آن در سطح سازمان ملل بی تأثیر نبود. 
 
وزارت خارجه ایران با نگرانی از این گزارش گزارشگر ویژه، اعلام داشت که دولت ایران این گزارشکر را برسمیت نمی شناسد و بی تردید تلاش های زیادی را برای مقابله با برسمیت شناخته شدن این گزارش به عمل خواهد آورد که با توجه به انزوای رژیم در بعد جهانی بعید است بتواند موفق شود. 
 
گرچه نباید از اهمیت بسیج افکار عمومی در پیشبرد موفقیت آمیز آن غافل بود و باید بدان افزود که ارائۀ این گزارش به سازمان ملل تاکنون آنگونه که لازم بوده و هست، متأسفانه در رسانه های بزرگ و حتی در سطح اپوزیسیون بازتاب لازم را نیافته است که ضروری است هرچه زودتر حساسیت عمومی نسبت به آن جلب شده و جای شایستۀ خود را بگیرد
   
۲۰۱۷/۰۹/۰۵،
تقی روزبه
 
- گزارشگر ویژه سازمان ملل: دولت ایران تحقیقی مستقل و همه‌ جانبه‌ درباره کشتار ۶۷ انجام دهد:
 
 
- عفو بین الملل خواستار توقف فوری گور جمعی اعدام شدگان سال ۶۷ در اهواز شد: