طاهر احمدزاده ازمبارزین برجسته و دیرپای نهضت ملی ایران درگذشت

Ahmadzadeh taherطاهراحمدزاده هروی، اهل و ساکن مشهد، ازمبارزین برجسته و دیرپای نهضت ملی ایران روز پنج‌شنبه ۹ آذر 1396 در سن ۹۶ سالگی درگذشت .

وی از دهه ۱۳۲۰ از همراهان محمدتقی شریعتی در «کانون نشر حقایق اسلامی» مشهد و از فعالان نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری مصدق بزرگ و نهضت مقاومت ملی بود. احمدزاده  پس از کودتای 28 مرداد  1332 بارها بازداشت وزندانی شد. بعد از پیروزی انقلاب بعنوان نخستین استاندارخراسان منصوب گردید.

او پدرمسعود و مجید احمدزاده، از رهبران و بنیانگذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق بود که رژیم شاه، آنها را اعدام کرد. مجتبی فرزند دیگرش بعد ازکودتای 1360 بدست جلادان رژیم ولایت فقیه اعدام گردید.

زنده یاد طاهراحمد زاده پس از خرداد 1360 «در خانه‌ای در تهران زندانی و برای وادار کردن او به اعتراف تلویزیونی تحت شکنجه قرار گرفت. وی آخرین بار در سال ۱۳۸۰ در سن هشتاد سالگی از زندان آزاد شد.» روانش شاد و یادش گرامی باد

سایت انقلاب اسلامی درگذشت طاهراحمد زاده را به خانواۀ ارجمندش و همۀ مبارزان استقلال و ازادی ایران تسلیت می گوید.