ابراهیم رزاقی: روحانی باید عزل و محاکمه شود/ سیف باید محاکمه شود

  razaghy ebrahimانقلاب اسلامی  در هجرت: مصاحبهای که میخوانید، هدفی را به روشنی تمام از پرده بیرون میاندازد که حزب سیاسی مسلح، تحت رهبری مافیاهای نظامی – مالی در کار عملی کردن آناست. پاسخ دهنده واقعیتها را مبنی قرارمیدهد اما جای مسئولان اصلی خیانتها و فسادها را به کسانی میدهد که بنابر طرح کودتا باید حذف شوند:

1. این واقعیت دارد که پیشاپیش بیرون رفتن ترامپ از قرارداد وین، در ایران، بر سر ارز و حجم پول و اقتصاد بلا آوردند تا سیاست ترامپ موفقیت آمیز بگردد. اما این واقعیت امر واقع مستمری است. از گروگانگیری بدینسو، همواره گروهی بودهاند که هرآنچه برای موفقیتآمیز بودن سیاست امریکا لازم بودهاست را بعمل آوردهاند. آیا در مورد گروگانگیری، کار را به افتضاح اکتبر سورپرایز و نقره داغ شدن ایران توسط امریکا نکشاندند؟ آیا در جنگ، چند فرصت پیروزی را (در خرداد 60 و بعد از فتح خرم شهر و بعد از فتح فاو) را نسوزاندند و خمینی را ناگزیر نکردند جام زهر سرکشد؟ آیا پیش از تحریمهای شورای امنیت و امریکا و اروپا، 800 میلیارد  دلار(درآمد ارزی نفت + ارز حاصل از صادرات) را برباد ندادند و خامنهای مجبور  به نرمش قهرمامانه نشد؟  آیا کسانی که بطور مستمر همکار شریک امریکائی بودهاند، کسانی غیر از ایران گیتیها هستند که با کودتا بر ضد منتظری، با مرگ خمینی، دولت را تصرف کردند؟

2. وضعیتی که اقتصاد ایران پیداکردهاست، حاصل استبدادی است که جز زور راهکاری را نمیشناسد. این «اقتصاددان» نیز راهکاری جز اعدام نمیشناسد. مسبب وضعیت امروز سپاه بمثابه حزب سیاسی مسلح و ملاتاریا است. چنانکه مسبب مصرف محور و وابسته شدن اقتصاد ایران پهلویها، پدر و پسر بودند. پس راهکار نه کودتا توسط سپاه و سرها بر دار کردن است. «اقتصاددان» کم حافظه از قرار از یاد بردهاست که در همین ماه مرداد (در سال 67)، دست کم 4 هزار تن را اعدام کردند. وقتی هم کودتا شد، کودتا را غیر از مافیاهای نظامی – مالی میکند؟ آنها جز مخالفان خود را اعدام میکنند؟

3. مگر نه خامنهای ولایت مطلقه دارد و تعیین سیاست اقتصادی با او است؟ مگر نه روحانی وارث وضعیت اقتصادی بجا مانده از دوران ریاست جمهوری خامنهای تا زمان تصدی روحانی است؟ مگر نه بخش بزرگی از اقتصاد کشور دست سپاه و بنیاد مستضعفان و اموال رهبری و ... است؟ مگرنه خامنهای از بحران گروگانگیری و تا جنگ و از آن تا بحران اتمی، از بحران سازان طراز اول بودهاست؟ مگر مستبد مدعی ولایت مطلقه برجان و مال و ناموس مردم نیست؟ پس چرا راهکار، جانشین کردن ولایت مطلقه فقیه با ولایت جمهور مردم، آنهم بمعنای شرکت در رهبری بر اصل دوستی و همکاری در اداره جامعه خود نباشد؟ چرا کوتا کردن دست همه ایران گیتیها و سپردن کار به دست منتخبان مردم و اجرای برنامه برای تولید محور کردن اقتصاد نباشد؟

     مردمی که بهار انقلاب که در آن، برنامه تولید محور کردن اقتصاد به اجرا گذاشته شد را فراموش کند، البته مبلغان و مروجان استبداد، منکر میشوند. وضعیت امروز  را استبداد بوجود آوردهاست و با گستاخی میگویند راهکار  استقرار استبداد کامل و روش کار او اعدام است!

متن مصاحبه ابراهیم رزاقی با فردا:

ابراهیم رزاقی: دلار ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان خواهد شد/روحانی گستاخ‌تر از هاشمی است/چین کمونیست علی وار عمل کرد/ مسئولین پشت مافیا‌های اقتصادی هستند/ برای کنترل بازار سکه و ارز نیاز به اقدام انقلابی داریم/ اطلاعات سپاه باید وارد عمل شود/ روحانی باید عزل و محاکمه شود/ سیف باید محاکمه شود

پایگاه خبری تحلیلی فردا: دکتر ابراهیم رزاقی از اساتید برجسته اقتصادی کشورمان است که در سال های اخیر در رسانه ها حضور پر رنگی داشته است. با او در مورد وضعیت فعلی اقتصاد کشورمان مصاحبه ای انجام دادیم که دکتر ابراهیم رزاقی به صورت مبسوط به طرح وضعیت اقتصادی کشور و راه حل های برون رفت از آن پرداخته است.

اگر نمی توانند چرا مسئولیت قبول کرده اند؟

فردا: با توجه به روند فعلی پیش بینی شما از وضعیت سکه و دلار در ماه های آینده چیست؟

من فکر می‌کنم به نحوه عمل دولت بستگی دارد. این طوری که دولتی‌ها و در راس آن ها آقای روحانی عمل می‌کنند گویا آن ها وظیفه ای در کنترل وضعیت فعلی ندارد. حتی لیست کسانی که ارز خریده اند را ناقص می‌دهند. لیست کسانی که خودرو خریده اند را ناقص می‌دهند. این‌ها یعنی چه؟ این هیئت دولت، آقای نیلی و بقیه مدیران دولتی خطاهایی که رخ می دهد را نمی فهمند؟ کدام مدیر اجازه این فساد‌ها را می‌دهد؟ وزیر صنعت، رئیس بانک مرکزی و  یا خود آقای روحانی؟ اگر نمی فهمند چرا مسئولیت قبول کرده اند؟ آن هم در این شرایطی که بزرگترین آسیبی که به ایران وارد می‌شود به دلیل عدم آمادگی اقتصادی در کشور، آسیب اقتصادی است.  به نظر نمی‌آید نمی‌فهمند قطعا عمدی در کار است. این رویه از زمان هاشمی شروع شده است.

روحانی می خواهند نظام را مجبور به مذاکره با آمریکا کند

فردا: هدفشان این است با این اقدامات نظام را زمین بزنند؟

یکی از اهداف این است. تا نظام را مجبور کنند با آمریکا توافق کنند و شرایط آمریکا را بپذیرنند. در برجام چه کردند؟ مگر نگفتند همه چیز درست می‌شود؟ این روند از دوره آقای رفسنجانی شروع شد. مخصوصا مدنظر بنده سیاست های خصوصی سازی است. چه شکلی خصوصی کردند؟ کجای دنیا این طوری خصوصی کردند؟ آیا این ها مشکلات کشور را نمی دانند؟ این خط هاشمی را روحانی گستاخ تر و بی مهاباتر از خود هاشمی ادامه داد. آیا نمی‌دانند در این برجام چه اتفاقاتی افتاد؟ دقیقا می‌دانند. پس چرا هنوز به اروپایی‌ها دلبسته اند؟ می‌خواهد کسانی که عهده دار دفاع از این کشور هستند مثلا آقای خامنه‌ای و سپاه این ها را مجبور کنند که توافق با آمریکا را بپذیرند، انتظار دارند ایران موشکی محور مقاومت را کنار بگذارد و تبدیل به توجه آمریکا شود. ما اگر همان روحیه ای که در موشکی و هسته ای داشتیم وارد اقتصاد می کردیم مشکلاتمان حل می شد. چرا نفت خام بفروشیم؟ این روحیه اگر وارد اقتصاد شود پایان خام فروشی را شاهد خواهیم بود.

مسئولین پشت مافیاهای اقتصادی هستند

فردا: معتقدین خود مسئولین دولتی پشت این مافیا‌هایی هستند که بازار را دستکاری می‌کنند؟

دقیقا. چرا به یکی ۳۸ هزار ۴۰ هزار سکه می‌فروشند. چرا؟ معمولا این‌ها را باید به آدم‌های معمولی فروخت. ضمن اینکه چه کسی  گفته ۵۰، ۶۰ تن طلا بفروشیم. الان در شرایطی دنیا می‌چرخد که هر کسی طلا‌های خودش را نگه می‌دارد. چون به دلار اعتمادی ندارند. چون آمریکا با این دلار تحمیل می‌کند و ارتباطات بانکی را قطع می‌کند. درست در این موقعیت همه را واگذار می‌کنیم با این قرارداد‌هایی که پیش فروش کردند. چی در ذهن مسئولین است. نمی‌دانند؟

فردا: معتقدید که این فضا قابل کنترل است، اما مسئولین امر عمدا کنترل نمی‌کنند.

بله. عمدا و یا سهوا. فرقی هم نمی‌کند. یا خیانت است و یا نادانی. برای کنترل بازار سکه و ارز نیاز به اقدام انقلابی داریم/ مجلس غارتگر هستند/ اطلاعات سپاه باید وارد عمل شود

 

فردا: راه حل شما برای کنترل بازار سکه و ارز چیست؟

 راه حل انقلابی باید اجرا شود. اولین مساله آسیب رساندن به تمام کسانی که این فضا را به وجود آورده اند. یعنی محاکمه  مسببین این وضعیت غیر از این هر اقدام دیگری راه گشا نخواهد بود. ولی برای این کار دولت باید اطلاعات بدهد. نمی‌دهد. بحث خرید و فروش سکه و ارز و طلا راداریم راجع به این‌ها اطلاعات باید داده شود و براساس این اطلاعات تمام کسانی که دست اندرکاران بودند حتی اگر داداش آقای روحانی بوده اند باید با آن ها برخورد شود. آقای روحانی دیدید چه گفت؟ گفت ۱۵ هزار میلیارد تومان ذخیره ارزی فرهنگیان را چاپیدند بعد آقای روحانی می‌گوید این اختلاس نیست. این وام معوقه است. واقعا؟ بانک‌ها هم که سپرده مردم را می‌گیرند که این کار را کنند. چرا باید چندین هزار وام‌های معوقه باشد؟ چرا؟ وقتی وام رقم بالا می‌دهید، چرا وثیقه لازم را نمی‌گیرند؟ چرا اسمش را نمی‌دهند؟ همه باید مجازات شوند و همه آن‌هایی که مسئولیت دارند؟ این هم به نیروی انقلابی احتیاج دارد که از این‌ها برنمی آید. قوه قضاییه هم محدود است. اطلاعات دیگری لازم است. بخش اطلاعات سپاه.  هر کسی که این وطن را دوست دارد. از آن ها اطلاعات بخواهند. آن‌هایی که امکانات دارند می‌توانند به دیگران بگویند. هر انسانی که وطن را دوست دارد، بخواهد بگوید چه کسانی فساد کردند خانه هایشان فلان است؟ چطوری این پول را بدست اورده اند. خارج رفته اند. این اطلاعات باید بدست بیاید. ادم‌های انقلابی در راسش هم قوه قضاییه. امیدی به مجلس نیست. مجلس یار آقای روحانی است. غارتگر هستند. آدم‌های انقلابی هم البته همه جا هستند نمی‌خواهم بگویم نیستند. آدم‌های انقلابی را باید متحد کرد.

 

آقای سیف باید محاکمه شود

 

فردا: یک عده راه حل شان این است که  آقای روحانی یا عزل شوند و یا استعفا دهند. شما به این گزاره معتقدید؟ اگر این اتفاق بیافتد شرایط ما بهتر می‌شود؟

چه کسانی به قدرت می‌رسند؟ اگر این‌ها خطا کردند چطور می‌شود اطمینان کرد؟ چون بعضی از مسئولین دولت، مثلا آقای سیف که باید اعدام شوند؟ کار‌هایی که انجام دادند غیر عادی است. آقای روحانی تجلیل می‌کند. چرا؟ همه این‌ها کنار گذاشته شده اند. چه کسی این آدم‌ها را انتخاب می‌کنند. مثلا رهبری با امکاناتی که دارد با استفاده از سپاه ، بسیج،  نیرو‌های مسلح آدم‌های انقلابی باید وارد عمل شود و اختلاس گران و مفسدین را به سزای عمل خودشان برساند.

 

نمایندگان مجلس برای چه چیزی ماهی 25 میلیون پول می گیرند

فردا: یعنی رهبری وارد شود؟

به نظر من امید دیگری نیست. یعنی آدم‌های انقلابی. معمولا رهبری هم کار اداری نمی‌کند. ولی در این شرایط فوق العاده چه باید کرد. مردم رای دادند ببینید با رای مردم چکار می‌کنند. نمایندگان مجلس را ببینید. ماهی ۲۵ ملییون تومان به این‌ها پول می‌دهند که باعث شده است این ها در خل تجمل واختلاس قرار بگیرند. امام می‌گوید مسئولین باید از کوخ نشینان باشند تا درد آن ها را بدانند.

 

معمولا انقلابی ها فاسد می شوند/ چین کمونیست علی وار عمل کرد

فردا: یک عده هم می‌گویند در این شرایط چاره‌ای جز این نیست که مفسدان اقتصادی را در میدان‌های بزرگ شهر مثل انقلاب و آزادی اعدام کنند تا این فضا کنترل شود. نظر شما در این باره چیست؟

با چندتا نمی‌شود. تعداد زیاد است. من مثالی بزنم. چین خط شوروی را رفت. معمولا انقلاب‌ها این طوری هستند. یک کم انقلابیون می‌آیند در راس قرار می‌گیرند و فاسد می‌شوند. این‌ها کی هستند الان آمدند این کار‌ها را می‌کنند. بعضی هایشان سابقه جبهه دارند و انقلابی هستند. شوروی نتوانست کنترل کند. گورباچف خودش اصلاحات کرد. مثل آقای خاتمی که می‌خواست اصلاحات کند، خدا روشکر مردم او را پایین کشیدند.  در انقلاب ها متاسفانه انقلابی ها بعدا فاسد می شوند.

 چین که سقوط نکرده است. دین و آیین هم ندارد. اعضای فاسد حزب را، حزب خلق نگاه کنید، ۴ هزار نفر را طی زمان ۱۰ الی ۱۵ ساله اعدام کرده است. یک میلیون و ۳۰۰، ۴۰۰ هزار نفر را محاکمه کردند، محکومیت شان می‌گذرد، جز اعدامی‌ها نیستند. چندین تعداد هزار آدم دیگر سیستم اطلاع رسانی کرده اند به گونه‌ای که این‌ها را پیدا کنند. اخیرا یکی از ژنرال های بزرگشان که چه سابقه درخشانی داشته در بحث انقلاب استعفا داد به دلیل اینکه به او گفته بودند اینگونه اعدام می‌شوید. چین در واقع علی وار عمل کرد و با مفسدین به شدت برخورد کرد. اما ما چگونه عمل کردیم؟

روحانی باید عزل و محاکمه شود/ می خواهند کاری کنند کسی برای این کشور فداکاری نکند

 

فردا: اینطور بر می‌آید که تنها راه چاره این است آقای روحانی عزل شود

بله و بعدا محاکمه هم شود. تمام رئیس جمهور‌های ما تا حالا. بسیاری از نمایندگان محلس تا حالا این ها باید محاکمه شوند. چرا رای می‌دهند تا ۷ تا، ۸ تا مناطق آزاد اضافه شود؟ چه منافعی در آن دارند؟ این‌ها منافعشان منافع ملی است و منافع شخصی؟ وقتی فضا اینگونه است میلیون‌ها نفر آدم جانبار، ۵۰۰ هزار نفرجانباز، شدند، ۳۰۰ هزار نفر خانواده شهید هستند. این‌ها عدالت می‌خواهند. این‌ها صاحبان انقلاب هستند. باید ببینیم این‌ها را در چه شرایطی قرار دادیم. می‌خواهند کاری کنند که کسی برای ملت فداکاری نکند. ولی خداروشکر مردم هستند. مردم یم آیند در خیابان دفاع می‌کنند. می‌خواهند مردم را  از نظام جدا کنند، همان چیزی که ترامپ به دنبال آن است. می خواهند با فقیر کردن مردم، با درمانده کردن مردم آن ها را از نظام جدا کنند.

دلار 14 هزارتومان را رد خواهد کرد

فردا: با این روندی که ادامه پیدا می‌کند در بازار ارز و سکه به نظر شما باید منتظر باشیم قیمت سکه و دلار به چند برسد. عدد می‌خواهم.

سخت است، ولی با این حوادثی که اتفاق افتاد قیمت دلار  را با تورم داخلی بخواهیم  حساب کنیم، یک چیزی در حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان بود. حالا که این طوری شده قیمت‌ها بالا می‌رود.