دکتر سعید لیلاز : چهار بحران در برابر تمدن ایران!

Leylaz-Saeed-jpgندای آزادی:  من معتقدم نه جمهوری اسلامی و نه دولت، نه ایرانی‌ها و نه کشور، بلکه تمدن ایران با چهار بحران جدی روبه‌روست که من نامش را بحران‌های تمدنی گذاشته‌ام!