میزگرد ویژه رنگین کمان با حضور محمد امینی، مهران مصطفوی و فرهنگ قاسمی

amini ghassemi Mostafavi

پاریس، ۳۰ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

 برای دیدن برنامه اینجا را کلیک کنید:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1141&v=lKgI-GphV2E&