گزارش کنگره مدارس عالی و دانشگاههای اروپا و بیانیه در دفاع از نسرین ستوده

 sotoudeh nasrin
کنگره فدراسیون مدارس عالی و دانشگاههای اروپا که از ۲۶ مارس در مالاگا در اسپانیا آغاز به کار کرده بود امروز به سر انجام رسید گزارش چهار ساله اخلاقی و مالی به اتفاق آرا  به تصویب رسید. این فدراسیون بیش از ۵۰۰ موسسه عالی  آموزشی و ۲۰۰,۰۰۰ دانشجو عضو دارد که همه به اتفاق آرا رای اعتماد داند. انتخابات گوورناس (رهبری) تازه برای چهار سال دیگر انتخاب شد. از فرانسه چهار نفر فقط باید انتخاب میشد من برای پنجمین بار با آرا بالا انتخاب شدم. رای اعتماد اعضای کشور های اروپایی که همه روسای دانشگاه‌ها و مدارس عالی بودند، موجب خوشحال و وظیفه و مسولیت گردید. کشور های شرکت کننده عبارت بودند از آلمان، ایتالیا، اسپانیا، سویس، انگلستان، ایرلند، رومانی، فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، پرتقال، الجزایر، مراکش، کامرون، سنگال، تونس، و … مسولیت من بنا بر تقاضایم کمسیون حقوق بشر بود که نخستین جلسه گورنانس تازه را امروز تشکیل داد. نخستین اقدامش موضعگیری در مورد اتهامات نا روا و بی‌عدالتی های جمهوری اسلامی نسبت به نسرین ستوده و سایر زندانیان سیاسی بود که اعلامیه آن به اتفاق آرا به تصویب کمیسیون رسید. این اعلامیه را به اتفاق نگاره کمیته رهبران را  در زیر ملاحظه میکنید. آرزوی من این بود که بتوانم به اندازه توانم در مورد دادخواهی زندانیان سیاسی مانند همیشه اقدام کنم و به توقع برخی از هموطنانم پاسخ مثبت بدهم. اینکار انجام شد، اما در جهان امروز مبارزه برای حقوق انسانی تعطیل پذیر نیست تا جان در تن هست بازهم و بازهم در این راه خواهم ایستاد. زنده باد آزادی اندیشه و بیان، زنده باد حقوق انسانی. با احترام مالاگا فرهنگ قاسمی
در زیر نخست متن فارسی سپس متن فرانسه در مورد خانم نسرین ستوده، که به اتفاق آرا، به تصویب کمیسیون حقوق انسانی رسیده است را ملاحظه می کنید.متن فارسیفدراسیون اروپایی مدارس عالی خواستار آزادی نسرین ستوده است. وکیل دادگستری، نسرین ستوده، مبارزه انسان دوست، نماد دفاع از حقوق زنان یک بار دیگر در ۱۱ مارس  ۲۰۱۹ توسط مقامات جمهوری اسلامی محکوم شد. این بار محکومیت او ۳۳ سال زندان و ۱۳۸ ضربه شلاق اعلام شد.نسرین ستوده برای مبارزات حقوق بشری خود، در چند سال اخیر چندین جایزه از سوی مقامات اروپایی و همینطور مقامات سایر کشور های جهان  از آن جمله کانادا و فرانسه دریافت کرده است.نسرین ستوده دارای دو فرزند جوان سال می باشد که به دلیل زندانی های پی در پی که را در سال های اخیر تحمل میکند نتوانسته است در کنار فرزندان خود باشد.ما نسبت به رفتار جمهوری اسلامی که کماکان حقوق زنان و حقوق انسانی را رعایت نمی کند اعتراض می کنیم.ما به شدت رفتار مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم میکنیم و اعتقاد داریم که این تصمیمات غیر عادلانه می باشند.ما خواستار آن هستیم که در ایران حقوق انسانی و حقوق زنان بی کم و کاست رعایت شوند.ما پافشاری می کنیم که نسرین ستوده و دیگر شهروندان ایرانی که برای اقدامات پر ارزش ِ دفاع از حقوق بشر در زندان ها هستند در اسرع وقت آزاد گردند.

رئیس کمیسیون حقوق انسانی فدراسیون اروپایی مدارس عالی

فرهنگ قاسمی