دین، قدرت سیاسی و حقوق انسان (همراه با پرسش ها و پاسخ ها به آنها)، جلسۀ سخنرانی ابوالحسن بنی صدر و محسن کدیور در پاریس

 

                                                                                   Banisadr-Kadivar-1

                                                                              برای شنیدن صدای این جلسه سخنرانی اینجا را کلیک کنید