رژیم تام گرای ولایت فقیه و اعتراضات مردمی آبان ماه ١٣٩٨، مصاحبه با سهیلا ستاری

                                                                              Satari-Etemadi-1

                                                                                       برای دیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید