ابراهیم ملکی:"بهادادن به جهل ،خرافه و تعصب فاجعه بار است"

maleki ebrahim1

 

 مهار کرونا با دانش وخرد امکان پذیر است نه با جهل وخرافه و سرنیزه

ویروس کرونا جهان را با چالش جدی بهداشتی و درمانی روبرو کرده است. این فاجعه ملی که هم اکنون پس از چین درکشور عزیزمان ودیگر ممالک شیوع پیدا کرده، جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است . ضرورت سلامت ملی ایجاب می کند که مسئولان تمامی امکانات بالفعل وبالقوه خود را برای مهار و درمان این ویروس بکار گیرند ، حتی اگر به خالی شدن صندوق ذخیره ملی بیانجامد، تا نرخ خسارت از مرگ ومیر را کاهش دهند. باید توجه داشت که پنهانکاری وسیاسی وامنیتی نمودن آن سمی مهلک است که بر کام ملت ایران ودیگر ملتها چکانده می شود وتعداد زیادی ازانسانها را به کام مرگ خواهد کشاند. ودرآینده ،تاریخ ازآنها به بدی یاد کرده ومورد سرزنش آیندگان قرار خواهند گرفت ودرمان آن شفافیت وصداقت است نه پنهانکاری وفرار ازواقعیت. عدم شناخت ابعاد این فاجعه و متهم نمودن افراد به بزرگ نمایی یا عوامل بیگانه ودشمنان به عمق این فاجعه می افزاید ،درحالی که تاریخ نشان داده مشابه این ویروس میلیونها انسان را به کام مرگ کشانده که حتی دفن وکفن آنها هم خود معضلی برمعضلات افزوده. لذا عقل سلیم حکم می کند که پیام مسئولین بهداشت ودرمان و هشدارهای آنها جدی گرفته شود؛ به خصوص که این هشدارها از سوی مجامع عمومی وسازمان جهانی بهداشت باشد. واقعیت این است که ملتها به خوبی مشاهده می کنند که فصل بهار درجهان به خزان تبدیل شده وانسانها چون برگ پاییزی روی زمین می ریزند واین را نمی توان به استهزاء وتمسخر گرفت واز آن به عنوان بیماری کذایی نام برد ویا آنرا به عوامل بیگانه نسبت داد. وراه غلبه براین بیماری دوری ازجهل وخرافه واتکا برعلم ودانش بشری است، همانطور که دانش بشری درطول تاریخ با انواع این ویروس ها مقابله کرده است و توانسته در مواردی واکسن آنها را کشف کند نه با شمشیر وسرنیزه . اینک هم وقت توهم جنگ بیولوژیک و تئوری توطئه نیست، بلکه زمان مدیریت درست مبارزه با این ویروس است .چراکه این ویروس هیچ مرز سیاسی وعقیدتی و ملیت وقومیت نمی شناسد. و این ویروس در یک کشور یا یک قاره جا خوش نمی کند بلکه   به معنی آلودگی همه انسانها است، چرا که جوامع بشری اعضای یک پیکر اند وآلودگی یک قسمت می تواند تمامی این پیکره را تحت تاثیر خود قرار دهد. حوادثی که این چند روز در مشهد وقم به وقوع پیوست دردناک تر از خود ویروس بود. حفظ جان انسانها مقدم برهمه چیز است درحالی که هدف انبیاء و اولیاء الهی و رسالت آنها مبارزه باجهل و خرافه بود، ولی متاسفانه این شعبان بی مخها وعمله ی جهل وخرافه، با فحاشی وهتاکی وتوهین وافتراء، که انسان شرم می کند ازآنچه به زبان جاری کردن، بر خلاف راه آن بزرگواران عمل کردند . آیا می شود این انسانهای بی شعور وتهی مغز را به محبان اهل البیت که اسوه و الگو ومربی مکارم اخلاق اند نسبت داد؟ آنچه درقم ومشهد گذشت وهن اسلام وتشیع ومحبین اهل بیت علیهم السلام بود . ضمن محکوم نمودن رفتار نابخردانه ی عده ای جاهل وعوام که مسئولین بهداشت ودرمان جهانی و مسئولان کشور را که درمهار ودرمان این ویروس می کوشند به تمسخر گرفته وباتوهین به مقامات و هتک حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء و حرم مطهر کریمه اهل‌بیت(س) انجامید، از مسئولان محترم بهداشت ودرمان که درخط مقدم مبارزه با این ویروس خطرناک می باشند و تا کنون هزینه زیادی را در کنترل و درمان مبتلایان به این ویروس پرداخت کرده وشهیدان گرانقدری را دراین راه داده اند. بعنوان یک شهروند پوزش طلبیده وازآن عزیزان می خواهم که به راه خود ادامه داده ویقین بدانند ملت ایران قدرشناس زحمات شما عزیزان خواهند بود وتاریخ هم از شما بزرگواران ایثارگر به نیکی یاد خواهد کرد.

ابراهیم ملکی 28 اسفند 98