جهان در حصر خانگی کرونا، از ابراهیم ملکی

maleki ebrahim1 زمان، زمان پرداختن به تئوری توطئه و گلایه و متهم نمودن کشورها و افراد و اشخاص و ارگان ها به سهل انگاری نیست؛ هرچند که این یک واقعیت انکار ناپذیر است. چه این ویروس را جنگ بیولوژیکی بدانیم، و چه یک بلیۀ طبیعی، واقعیت این است که این ویروس حال و آیندۀ جهان را به شدت تهدید می کند و این هیولا، مذهب و کیش و ملیت و جنسیت نمی شناسد و به هیچ کس رحم نمی کند و روزانه صدها انسان را می بلعد و اقتصاد جهان را فلج کرده است و بیش از ٣ میلیارد نفر از انسان ها را خانه نشین و بیش از یک  میلیون نفر را روانه بیمارستان ها، و بیش از ۵۰ هزار نفر را روانۀ قبرستان کرده است. 
 
اگر دیر به خود بیاییم، همانطورکه تاریخ به ما آموخته، این ویروس نیمی از جهان را نابود خواهد کرد، چرا که این ویروس بر فقر و بیکاری، افزوده و بر گرسنگی و نا امنی دامن خواهد زد و این خسارات جبران ناپذیری را ببار خواهد آورد. پس به خود آمده و از خودکامگی و خود خواهی و تصفیه حساب های شخصی و سیاسی دست بردارید و به شاخ و شانه کشیدن و چنگ و دندان نشان دادن، خاتمه دهید که جوامع بشری بیش از هر زمان دیگری به تعاون و همکاری و صمیمیت و دوستی نیازمند است. باب کینه و عداوت دشمنی را مسدود و پرچم صلح و دوستی برافرازید و مخارج جنگ و سلاح های مخرب خود را که برای نابودی هم نوعان خود بکار گرفته اید، کنار گذاشته و بودجۀ نظامی را خرج کمک به همنوعان و نابودی این دشمن مشترک نمایید، تا از این بحران بزرگ که پس جنگ جهانی دوم بی سابقه است، عبور نمائیم، که فردا دیر است. انسان ها را به ماهو انسان محترم شمرده و حقوق مخالفین عقیدتی، فکری و مذهبی خود را محترم بشمارید. 
 
امید است که همه ملت ها فارغ از هر عقیده، مسلک، مرام، دین، مذهب و نژاد و رنگ و پوست و ملیتی، دست در دست هم داده و این دشمن مشترک که جهان را جولانگاه خود قرار داده و بنی آدم را نشانه گرفته است، کنترل و مهار نمایند. هم اکنون تنها پیکارگران خط مقدم با این دشمن نامرئی، پزشکان و پرستاران و کادر درمانی بهداشتی در سراسر جهان هستند، و تاکنون هزینۀ بسیار سنگینی را در این مجاهدت پرداخت نموده اند که در حافظۀ تاریخ خواهد ماند و ملت ایران بهمراه دیگر ملت ها، قدردان ایثار و فداکاری این عزیزان خواهند بود. انتظار می رود که ملت ها در این مجاهدت بزرگ، یار و مددکار آن عزیزان باشند و به درخواست آن عزیزان عمل کرده و خود را قرنطینۀ خانگی نمایند. چرا که شرط موفقیت و پیروزی با این دشمن ناخوانده تعاون و هم اندیشی و همراهی تمامی ملت ها با مسئولین بهداشت و درمان جهانی است. همانطور که در فضاهای رسانه ای اجتماعی مسئولان بهداشت و درمان مردم جهان را به ماندن درخانه تشویق می کنند، وظیفۀ دینی و اخلاقی و انسانی ایجاب می کند که به دستور این عزیزان عمل کرده و جلو نشر و تکثیر این ویروس را بگیریم، تا این عزیزان در فضایی آرامتر به درمان بیماران بپردازند، که تنها راه موفقیت قرنطینه عمومی است.
 
امید است که هرچه زودتر دانشمندان جهان، واکسن این ویروس را بسازند. انتشار اخبار کذب می تواند به روند صحیح پیشگیری و درمان آسیب بزند و ستون پنجم این دشمن خطرناک کسانی هستند که در این شرایط حساس قرنطینه را زیر پا گذاشته و به بهانه های واهی بیرون آمده و ازمقررات منع عبور و مرور تخطی می کنند، و هم جان خود، و هم جان دیگران را به خطر می اندازند. 
 
ضمن سپاس و قدردانی از تمامی پزشکان و کادر بهداشت و درمان که شبانه روز در سراسر جهان برای حفظ سلامت ملت ها تلاش می کنند، از خداوند بزرگ برای آن عزیزان صحت و سلامتی، و برای بیماران، شفای عاجل مسئلت می نمایم. 
 
ابراهیم ملکی،
 ۱۵ فرودین