دخالت آمریکا در افغانستان به نفع طالبان- مترجم: علی شفیعی

taleban2

ترجمه تحلیلی از اشپیگل شماه 11 بتاریخ 15 تا 22 ماه مارس 2021

نویسنده: Susanne Koelbl

مترجم: علی شفیعی

تحلیل: نامه ای از واشنگتن حکومت منتخب مردم در کابل را مجبور میکند، در مقابل طالبان کوتاه آید.

نامه وزیر خارجه جدید ایالات متحده آمریکا، آنتونی بلینکن، به رئیس جمهور افغانستان، اشرف غنی، دقیقاً شبیه به یک دستور است: غنی باید بطور سریع با طالبان صلح کند ـ و الا همانگونه که واشنگتن با طالبان از قبل قرار گذارده است، آمریکائیان نیروهای خویش را در اول ماه مای از افغانستان بیرون خواهند برد. در اینصورت غنی و حکومت او تنها خواهند گشت.

در قصر کابل از لحن نوشته شده آمرانه آمریکا بر آشفته و خشمگین شده اند. غنی بزرگترین تحقیر دوره ریاست جمهوری خویش را دارد تجربه میکند. معاون او، امر الله صالح، هنوز مخالفت و مقاومت میکند: ( او میگوید) « آمریکائیان مسئولیت 2500 سرباز را برعهده دارند، ما مسئول 35 میلیون شهروند افغانی هستیم. ما هرگز یک صلح اجباری، به دستور واشنگتن را قبول نخواهیم کرد. »

حتی با وجود آنکه در حال حاضر نام رئیس جمهور آمریکا، جو بایدن است: از دید واشنگتن حکومت افغانستان بمثابه عاملی مزاحم بر سر راه اتحاد با طالبان تلقی میگردد. در نامه بلینکن دیگر از مردم سالاری بنا شده، از حق انتخابات، برابری زن و مرد، قانونگذاری بر اساس جمهوریت در افغانستان حرفی زده نمیشود. آمریکائیان فقط میخواهند، « گفتگو ها در مورد حل مشکل مذاکرات و آتش بس تشدید یابند. »

بلینکن تهدید میکند، بدون آمریکا طالبان تا کنون بخش بزرگی از کشور افغانستان را تصرف کرده بود، و مصیبت خروج روسیه شوروی از افغانستان در سال 1989 باره دیگر میتوانست تکرار شود. به زبانی دیگر: حکومت غنی بهر حال بازنده است. آمریکائیان با اسلامیست های تندرو ( طالبان ) هنوز نیز متحد هستند. چرا که از جنبه نظامی طالبان در مبارزه علیه « دولت اسلامی » ( داعش ) با آنها همکاری میکند.

حال روز چهار شنبه وزارت آموزش و پروش افغانستان ممنوع کرد، همه دختران بزرگتر از دوازده سال در حضور مردها سرود ملی افغانستان را بخوانند. در اینصورت اینطور میتوان گفت: کابل خود را برای ورود طالبان به این کشور، دارد آماده میکند.