اختلافات مرزی "جمهوری آذربایجان" با "جمهوری اسلامی ایران"، مصاحبۀ حسین جواد زاده با منوچهر صالحی

اختلافات مرزی "جمهوری آذربایجان" با "جمهوری اسلامی ایران"، مصاحبۀ حسین جواد زاده با منوچهر صالحی در رادیو عصر جدید:
                                                                             Salehi-Moucher-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

در این رابطه