سخنرانی خانم معصومه خواست خدائی وآقای جهانگیر گلزار در پالتالک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف/ هر زن و يا مرد بالغي حق دارد بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشوئي کنند و تشکيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند.

ب/ ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

ج/ خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.

 

خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است

فراخوان

سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک

وضعیت خانواده در جمهوری اسلامی ایران

 

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

خانم معصومه خواست خدائی: فعال حقوق زنان و مدافع حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی ج.ا.ا. و حقوق خانواده در ایران

آقای جهانگیر گلزار: محقق در معضلات اجتماعی ایران و فعال حقوق بشر

دمکراسی از کجا شروع می شود ؟

 

مکان: پالتاک

Paltalk:

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

زمان: شنبه 18 مای 2013 ساعت 18.00 به وقت اروپای مرکزی

 

برگزار کننده: میترا کفایت حقیقی                      

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان