گفتگوی دکتر اسد همايون در باره انتخابات ميان دوره ای آمريکا، استراتژی منطقه و جهان

7 نوامبر 1393- 

homayoun aasad

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید


در این رابطه