بررسی وضعیت زیست محیطی ایران در گفتگوی آقای عبداللهی با آقای فرید انصاری

Ansari Farid 130916

 

 ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ - از تلویزیون سپیده استقلال و آزادی

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید