آقای دکتر اسد همايون: گفتگویی درباره اوضاع سياسی شمال عراق، تجزيه عراق و خطر برای ايران

Homayoun- Assad-1

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید.