متنی که فرزند محترم شادروان علی اصغر حاج سید جوادی در مراسم تدفین آن زنده یاد قرائت کردند

HaSeidJavadi aliasghar

دوستان و فامیل عزیزم

میخواستم از طرف مادرم و نگار و خودم ازتون تشکر کنم که در این روز دردناک در کنار ما هستید.

توجه به شخصیت پدرم از بچگی به من و نگار آموخت که ما پدرمان را با مردمی که دوست داشت تقسیم کنیم.

اجتماع امروز شما نشان میدهد که پدر فقط پدر ما نبود، بلکه پدر ، دوست ،یار همگی شما بود و به این خاطر ما هم به همگی شما تسلیت میگوییم.

البته واقعیت این است که پدرم از تعریف و تجلیل دوری میجست .

پدرآ ! امیدوارم ما را ببخشی چون امروز حرف تو خواهد بود!

در مورد پدر گفتنی زیاد است ولی اگر بخواهم در یک کلمه پدر را وصف کنم آزادی است.

آزادی در ابراز عقیده در طول زندگی سیاسی اش و آزادی افکارش در زندگی خصوصی در کنار پدرم و در تربیت و رفتارش با من و نگار پدر به ما یاد داد آزادی تفکر و در نتیجه قدرت مبارزه با مشکلات که ازشون عبور کردیم ولی خصوصیت پدر در دو چیره گی اش هم بود.

چشمانی پرخشم در نگاه بر دیکتاتوری با قلبی تند و تیز

ولی نگاه آبی مهربانش هر روز همراه ما بود

در همهمه و شلوغی زندگی میکرد ولی تنهایی و سکوت را دوست داشت.

نافرمان در برابر قدرت ولی صبور در خانواده

در مورداو جمله ای را بکار میبرم که او در مقاله ای در باره دکتر مصدق بکار برد:او عجایب خلقتی بود.

برای اتمام پدر روزی به طنز گفت :در باره من بعد از من بگویید:

 

در وطن بدنیا آمدم

جهان وطنی شدم

بی وطن از دنیا رفتم

 

 

 

+++++

سایت انقلاب اسلامی در هجرت :بار دیگر فقدان شادروان علی اصغر حاج سید جوادی این مبارز شجاع و فرهیخته را که عمری را در مبارزه با استبداد و ستم نظام پهلوی

و نظام ولایت فقیه گذراند و در راه دفاع پیگیر از حقوق مردم و استقلال و آزادی ایران لحظه ای آرام نیافت را به خانواده آن زنده یاد و نیز جامعه سیاسی ایران تسلیت عرض میکنیم

 

یادش گرامی و در دلهای همه آزادگان جهان زنده و پایدار باد