در قلمرو اقتصاد و نفت نیز سپاه خلاء ناتوانی بخش خصوصی و دولتی را پر می‌کند و به قول رفسنجانی به 60 ، 70 درصد اقتصاد نیز قانع نیست!:

  در همان مصاحبه اعتماد با ذوالنور، چنگ افکندن سپاه براقتصاد ایران، نیز توجیه ذوالنور این‌است که سپاه خلاء ناتوانی را پر می‌کند

٭ اعتماد: در يكسال گذشته اين بحث به كرات مطرح شده كه فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه مانند شمشير دو لبه است. بخش خصوصي ادعا مي‌كند كه حضور نظاميان از مجراهاي قانوني نيست. در سپاه چه نوع ساز و كاربازرسي وجود دارد كه تشخيص بدهد كه سپاه وارد تجارت و ثروت‌اندوزي شده يا فعاليت‌هاي عمراني براي منافع ملي؟ 

ذوالنور: اين را خود سپاه بايد بگويد. من سخنگوي سپاه نيستم ولي من به عنوان يك عضو سابق سپاه مي‌گويم كه تخلفي صورت نمي‌گيرد. الحمدلله نداشتيم. يعني مثل بقيه حوزه‌هاي سپاه بوده و تفاوتي نداشته. از طرفي غالبا دولت است كه طرف حساب سپاه است. سپاه كه با بخش خصوصي قرارداد ندارد. اگر واگذاري طرح و پروژه بزرگي به سپاه صورت مي‌گيرد سپاه كه به زور آن را نگرفته، خود دولت‌ها اين كارها را به سپاه داده‌اند و هميشه ورود سپاه به درخواست روساي جمهور وقت بوده است

٭ اعتماد: به هر حال در هر كار اقتصادي تخلف صفر‌درصد ميسر است؟ 

ذوالنور: مگر رديف بودجه سازماني ندارند؟ مثلا ماموريتي براي سپاه تعريف مي‌شود نظام تصميم بگيرد كه دولت بايد اين را تامين كند و دولت ندهد و مجلس ندهد خب رهبري اگر نظري داشته باشد كه سپاه يك ماموريتي را بايد انجام دهد به دولت و مجلس مي‌تواند بفرمايد كه بايد پشتيباني بكنيد. لذا سپاه مشكلي ندارد كه بخواهد اين كار را بكند لكن با تلاش در سازندگي كشور تلاشي دو جانبه دارد

٭ اعتماد: موضوع اين است كه بخش خصوصي مدعي است از طريق مزايده پروژه‌ها به صورت مساوي واگذار نمي‌شوند؟ 

ذوالنور: اصلا بگويند كه نمي‌شود اصلا بگويند مزايده نيست و همين جوري با طرح مناقصه همه به سپاه واگذار شده است. خب سئوال اين است كه دولت مي‌داند چقدر پول به سپاه داده است يا نه؟ و بر اين فرض بايد اين سئوال را دولت‌ها پاسخ بدهند و در همه دولت‌ها چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب با درخواست آنها و نياز آنها سپاه اقدام كرده است

٭اعتماد: حرف پول نيست حرف سود در اجراي طرح‌ها است

ذوالنور: خب دولت مي‌داند كه اين پروژه چقدر هزينه‌اش بوده‌ است و چقدر سود به جيب سپاه رفته ‌است. دولت، به سپاه مي‌گويد اين‌قدر بابت فلان پروژه سود گرفته‌ايد و برو خرج كن براي اين ماموريت هايت. يعني سپاه اگر از اين جيب دولت بر مي‌دارد، از آن جيبش ديگر برنمي‌دارد. وانگهي، سپاه جاي بخش خصوصي را تنگ نكرده است. بلكه، به بخش خصوصي كمك كرده؛ سوال من اين است. در كشور بخش خصوصي داشتيم كه بتواند اين كارها را كند؟ سپاه جاي بخش خصوصي را تنگ نكرده است بلكه خلأ شركت‌هاي بزرگ خارجي را در دوران تحريم پر كرده است

٭ اعتماد: منطقي نيست كه بگوييم، نمي‌توانند

ذوالنور: قطعا نمي‌توانست. همين الان وارد كار شوند، اگر مي‌توانند. مگر كسي جايشان را گرفته است. خلأ پيمانكاران خارجي را بخش خصوصي پر كرد؟ يا سپاه جاي شل و توتال و استارت اويل را گرفت؟

٭ اعتماد: دربخش نفت، مجالي براي بخش خصوصي باقي ماند با حضور خاتم الانبيا و شركت‌هاي اقماري؟

ذوالنور: اگر سپاه نبود، امروز بخش نفت ما فلج بود. بايد توليدمان را تعطيل مي‌كرديم خارجي‌ها كه يكي بعد ديگري قهر مي‌كردند و مي‌رفتند و اصلا بخش خصوصي چنين بضاعتي ندارد. بضاعت طرف شدن با دولت را نداشتند. يعني اگر سپاه نبود كه اينها را زير پوشش بگيرد باز بايد سراغ خارجي‌ها مي‌رفتيم.

 

انقلاب اسلامی درهجرت شماره ۸۴۶ از ۶ تا ۲۰ بهمن


در این رابطه