سپاه شنود می‌کند و آنچه را ارگانهای تبلیغاتی خامنه‌ای و سپاه منتشر می‌کنند، شنودها و گزارشهای مأموران اطلاعاتی سپاه هستند:

  در همان گفتگوی اعتماد با ذوالنور، در باره شنودها و گزارشهای مأموران اطلاعاتی سپاه، این گفت و شنودها بعمل آمده‌اند:

٭ اعتماد: حرف من و شما درباره 92 هست.

ذوالنور: در فضاي انتخابات 92 هم خاتمي جايگاه رهبري اصلاحات را نداشته. قبل از انتخابات 92 وقتي بحث كانديداتوري آقاي خاتمي بود، ايشان چند كميته تشكيل داده بود. آقاي يونسي رييس يك كميته بود. آقاي مجيد انصاري رييس يك كميته بود. اينها رصد مي‌كردند كه آقاي خاتمي در بين اصلاح‌طلبان و مردم راي لازم را دارد يا نه و چون نتيجه منفي بود، ايشان نيامدند. من مطالب و حرف‌ها و جلسه‌هايشان را دارم.

٭ اعتمادمتن اين حرف‌ها را چطور داريد؟

ذوالنور: (خنده) به هر حال ما يك كانال‌هايي داريم كه مطالب آقايان دست‌مان مي‌آيد همان‌طور كه...

٭ اعتماد: يعني دور از جان شما، شنود؟

ذوالنور: خنده؛ البته من عرض نمي‌كنم چطور اين مطلب را داريم. همان‌طور كه مطالبي ممكن است از ما به دست اين آقايان برسد.

٭ اعتماد: خب يا آقاي يونسي و انصاري بايد به شما گفته باشند يا اينكه...

ذوالنور: من مثالي مي زنم كه برايتان كانال‌ها معلوم شود تا حدودي. آقايي از اعضاي مجمع روحانيون مبارز، خودش براي من نقل مي‌كرد كه وقتي آقاي معين كانديدا شده بود، جلسه‌يي آقايان اصلاح‌طلب تشكيل داده بودند كه چه كنند؟ از خدايشان بود كه معين رد صلاحيت شود، معين را فرستاده بودند كه رد صلاحيت شود، اعتقادشان اين بود كه در اين دوره راي ندارند، معين اگر رد صلاحيت شود، قدرت چانه‌زني از نظام فراهم مي‌شود و... آقايان نشسته بودند كه چه كنند، يك كسي آمد، خبر داد كه به دستو آقا، صلاحيت آقاي معين تاييد شد. مي‌گفت سه نفر از آقايان از جمله شخص آقاي خاتمي، يك جوري دو دستي زدند توي سر خودشان. خب من عرض مي‌كنم كه اين جلسات، اين جوري نيست كه مطلبش درز نيابد؛ درز پيدا مي‌كند. كانال‌هايي است...

٭ اعتماد: يعني...

ذوالنور: نه، من نمي‌گويم كه...

٭ اعتماد: شما مي‌گوييد...

ذوالنور: خب ما هم به هر حال خبر داشتيم از كار آقايان. به هر حال اين بزرگواران كميته‌هايي داشتند.

٭ اعتماد: ولي نشان دادند كه آقاي خاتمي توانايي مديريت اصلاح‌طلبان را دارد؟

ذوالنور: اگر داشتند، آقاي روحاني حداقل كمتر از 29 ميليون راي نمي‌آورد. راي آقاي روحاني، نه راي آقاي خاتمي بود و نه راي آقاي هاشمي. ممكن است كه سهمي از راي ايشان براي آنان هم باشد. ولي اين پيروزي اصلاح‌طلبان نبود. پيروزي آقاي روحاني بود كه هيج وقت خودش را اصلاح‌طلب نخوانده است.

٭ اعتماد: چرا سپاه احساس تكليف مي‌كند كه ارتش سايبري تشكيل دهد وقتي كه نيروي انتظامي، تشكيلاتي مانند فتا را دارد؟

ذوالنور: پليس فتا، پليس جرايم خاصي در فضاي مجازي است. ولي به نظر شما، مي‌تواند به تنهايي جوابگوي تعداد سايت‌هاي فراواني باشد كه در فضاي عمومي اينترنت وجود دارند؟ يعني شما تعداد سايت‌ها و كساني كه دارند كار مي‌كنند، را در حد قابل توجهي مي‌دانيد يا محدود؟ به نظر شما، فتا به تنهايي مي‌تواند همه را رصدكرده و پوشش دهد.

٭ اعتماد: تشخيص مي‌دهيم نيروي انتظامي نمي‌تواند وارد شود پس وارد مي‌شويم! اين موازي‌كاري نيست؟

ذوالنور: قطعا موازي نيست. پليس فتا، كاري با براندازي سايت‌هاي ضدانقلاب، عليه نظام يا سايت‌هاي صهيونيستي ندارد. ماموريت چندمش هم نمي‌شود. كار اصلي‌اش ايجاد امنيت براي شهروندان است. اما سپاه پاسداران براي جلوگيري از جريان‌هاي براندازانه‌يي هست كه مثلا تلاش مي‌كنند عسلويه ما را هك كنند. حالا دستگاه امنيتي هم در اين زمينه فعال عمل مي‌كند، يا مثلا ضدانقلابي كه امروز با سايت‌هاي مختلف در تخريب تفكرات نسل جوان دارند كار مي‌كنند. سايت‌هايي كه دارند، فضاي فساد را در جامعه ايجاد مي‌كنند. سايت‌هاي مستهجن. آنهايي كه سرقت اطلاعات شخصي خانوادگي افراد را انجام مي‌دهند. خب. سپاه آمد و بسياري از اين سايت‌ها را متلاشي كرد.

٭ اعتماد: مردم عادي وبلاگ نويس، يا فعالان عادي

ذوالنور: فيس بوك؟ سپاه نسبت به اينها كاري نمي‌كند. مگر جنبه خاصي عليه ارزش‌هاي انقلاب و امنيت جامعه باشد يا خط براندازي و فساد.

٭ اعتماد: ارتش سايبري درباره اينها...

ذوالنور: نه، ارتش سايبري تا جايي كه من اطلاع دارم، اصلا اينها ملاك‌شان نيست. سايت‌هاي بيگانه‌يي كه عليه ما فعال هستند و گروه‌هاي ضدانقلاب برايشان اولويت است. خب اگر بتواند؛ هك كند، اگر نتواند مقابله مي‌كنند.

٭ اعتماد: چه كار مي‌كنند؟

ذوالنور: اخلال ايجاد مي‌كند. پارازيت مي‌اندازد. البته يك بخشي از كار اتفاقا ربطي به سپاه ندارد. اين را خود مخابرات انجام مي‌دهد.

٭ اعتماد: دقيقا ارتش سايبري با ضدانقلاب‌ها چه كار مي‌كند؟

ذوالنور: هر كاري، متعدد است. هر كاري كه از ارتش سايبري برآيد. مانند كار هكر‌ها؛ (خنده) سپاه به‌شدت در اين زمينه الحمدالله فعال بوده است. وبلاگ نويس‌هايي كه آمده‌اند، جبهه خودي را تقويت مي‌كنند در مقابل آنها.

٭ اعتماد: پس اين داستان ساعتي 7 هزار تومان صحيح است؟

ذوالنور درباره 7 هزار تومان چيزي نمي‌دانم. ولي امروز مهم‌ترين صحنه مبارزه با انقلاب، اصول، ارزش‌ها و اخلاق، عرصه سايبري به‌عنوان يكي از عرصه‌ها و ابزار جنگ نرم است و چنانچه كساني يا دستگاه‌هايي بتوانند ارتش خود جوش سايبري را كمك و مساعدت كنند، بسيار كار خوبي خواهد بود. همان‌گونه كه دشمنان مردم ما و جريان‌هاي ضدانقلاب با همه وجود نيروهاي در خط جبهه مقابل انقلاب را پشتيباني مي‌كنند.

٭ اعتماد: اطلاعات موازي از همين محيط باز نشات مي‌گيرد؟

ذوالنور: اطلاعات موازي نداريم، ممكن است سپاه نيروهاي مختلف داشته باشد با كارهاي مختلف ولي اينكه موازي باشد چنين چيزي در سپاه نداريم، سپاه اطلاعاتش يكپارچه است. يك حفاظت اطلاعات داريم و يك اطلاعات. حفاظت اطلاعات را در نيروي انتظامي و قوه قضاييه هم داريم كه كار پرسنل را بررسي مي‌كند. ولي اطلاعات نيروي انتظامي يا اطلاعات سپاه كاركرد بيروني دارد و براي عمليات، مقدمات را بررسي مي‌كند. مثلا اگر سپاه در راستاي ماموريتش با يك جريان برانداز يافته برخورد كند، طبيعتا ممكن است عوامل و آدم‌هايي داشته باشد كه قبل يا حين فتنه عناصر محوري و موثر جريان‌برانداز و فتنه گرا را دستگير و بازجويي كند و اين لازمه كار سازمان‌هاي عملياتي است.

٭ اعتماد: در مواردي هم برخي چهره‌هاي سپاه نظرشان كليدي است، مانند حصر؟

ذوالنور: من معتقد‌م كه حصر آقاي موسوي و كروبي هم مثل حصر مرحوم آقاي منتظري است. ممكن است يك مقطعي به اين نتيجه برسند كه اين حصر را بردارند، ممكن است هم كه به درازا بكشد. اينها به عملكرد خود آن كساني كه در حصر هستند بستگي دارد. و فضايي كه اينها در حصر باشند، ضررشان چيست؟. در حصر نباشند، كارشان چيست؟ كلا چنين تصميماتي سطحش شورايعالي امنيت ملي است.

انقلاب اسلامی: بدین‌قرار، تصدی سانسور فرستنده‌ها و سایتها با سپاه است. جاسوسی و شنود و نفوذ دادن عناصر به درون گروه‌های سیاسی نیز با سپاه است. وقتی سپاه بر دولت و اقتصاد مسلط می‌شود، تصدی «عملیات کثیف» نیز لاجرم با سپاه می‌شود.

 

انقلاب اسلامی درهجرت شماره ۸۴۶ از ۶ تا ۲۰ بهمن


در این رابطه