واواک و دیگر دستگاههای سرکوب باید تحت امر سپاه باشند:

  نخست یونسی، «وزیر» پیشین واواک و دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی به مداخله اطلاعات سپاه که تحت ریاست طائب است، اعتراض کرده ‌است: در 23 دی 92، او به روزنامه فرهیختگان، به طور ضمنی فعال‌تر شدن دستگاه‌های اطلاعات موازی همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی را تایید کرده و گفته است: «موازی کاری برای امنیت ملی کشور خطرناک است. حکایت فعالیت‌های موازی اطلاعاتی مثل خلبانی است که امنیت هواپیما را عهده دار باشــد و از سوی دو برج مراقبت فرمان بگیرد در حالی که باید نظارت از یک برج مراقبت باشد

    وی، با اشاره به وجود سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی مختلف گفته است: این سازمان‌ها در محدوده کار خودشان مطابق قانون اختیار دارند و این مشمول همه سازمان‌های نظامی اطلاعاتی است، اما نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کنند، و وزارت اطلاعات هم نباید در کار آنها دخالت کند. امنیت ملی خارج از محدوده‌های نظامــی و انتظامی صددرصد در اختیار وزارت اطلاعات است. محمود علوی وزیر اطلاعات رییس شورای هماهنگی  سازمان های اطلاعاتی- امنیتی است، و اگر همه به قانون تن دهند، از موازی کاری جلوگیری می‌شود.

   و ذوالنور، همان «روحانی» که به حسینیه منتظری حمله کرد و فرمانده سپاه قم و... بود و از شرورترین سرکوبگران است، مدعی‌است که اطلاعات سپاه باید دست بالا را داشته باشد. روزنامه اعتماد، در 24 دی 92، گفتگوی خود با ذوالنور را انتشار داده‌است. درآنچه به رابطه سپاه با نیروی انتظامی و واواک و ارتش مربوط می‌شود، این سئوال و جوابها بعمل‌آمده‌اند

٭ اعتماد: اما الان 35 سال از عمر جمهوري اسلامي گذشته و به همه نهادها ديگر اطمينان هست، هم وزارت اطلاعات داريم و هم نيروي انتظامي و هم وزارت دفاع. اما الان سپاه مسووليت‌هايي دارد كه به هر سه حوزه مربوط شده؛ چرا؟ 

ذوالنور:حفظ تماميت ارضي جمهوري اسلامي ماموريت ارتش جمهوري اسلامي است و در مرز‌هايي كه تهديد جدي وجود ندارد حتي ممكن است ارتش مستقر نباشد بلكه مرزباني وظيفه نيروي انتظامي است لكن در حوزه‌هاي تهديد اگر هجوم يا تعرضي به كشور صورت پذيرد، نيروي مهاجم از استعدادي برخوردار باشد كه بيش از ارتش را براي مقابله با آن بخواهد سپاه ماموريت پيدا مي‌كند. مثلا اگر امريكا و هم‌پيماناني بخواهند تعرض به كشور ما داشته باشند به دليل جناح و پهلويي بيش از دوهزار كيلومتر كه ما در خليج فارس و درياي عمان داريم لازم است محدوده‌هاي دفاعي هر يك از ارتش و سپاه معين شود و هر يك خود را براي اجراي ماموريت آماده كنند

٭ اعتماد: در بخش اطلاعاتي و امنيتي هم بعضا سپاه ورود دارد حتي جدي‌تر از وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي، چرا؟ 

ذوالنور:اگر در بعد امنيتي اتفاقي افتاد، سپاه بايد ورود داشته باشد يا نه؟ 

٭ اعتماد: وقتي وزارت اطلاعات داريم، چرا؟ 

ذوالنور: چون مي‌خواهد ماموريت انجام دهد و هميشه اطلاعات، مقدمه عمليات است. در اركان چندگانه، ارتش‌ها اطلاعات قبل از عمليات است. نمي‌شود از نيرويي توقع عمليات داشته باشيد، ولي اطلاعات نداشته باشد. اگر امور انتظامي رخ داد، 18 تيري رخ داد، ماجراي كوي دانشگاه پيش آمد، وظيفه نيروي انتظامي است كه بايد كار را جمع كند؟ چه خودش مثل آن كوي دانشگاه يك طرف ماجرا باشد و چه يك اتفاقي بيفتد كه نيروي انتظامي طرف نباشد، بلكه بايد بيايد و نيروي عمل‌كننده باشد اما اگر نتوانست، سپاه بايد وسط بيايد. 

٭ اعتماد: اما وزارت اطلاعات داريم! نيروي انتظامي داريم؛ يعني چي اگر نتوانست؟ بايد بتواند

ذوالنور:خب وزارت اطلاعات كار امنيتي مي‌كند. كار امنيتي، با كار انتظامي متفاوت است. وزارت كه نمي‌تواند به كف خيابان بيايد و تظاهرات را متفرق و جمع كند. نيروي انتظامي و سپاه و اطلاعات همپوشاني و هم‌افزايي دارند

٭ اعتماد: در واقع پيشگويي مي‌كنيد كه نيروي انتظامي نخواهد توانست و ما زود‌تر از نيروي انتظامي در محل حاضريم؟ 

ذوالنور: سئوال خوبي است. گاهي ناآرامي‌ها در حد ناآرامي‌هاي صنفي و انتظامي است. نيروي انتظامي متكفل كار است ولي اگر تبديل به آشوب‌هايي شد كه با مسائل امنيتي عجين مي‌شود و گروه‌هاي معاند با كمك بيگانگان خط مقابله، محاربه و براندازي را در دستور كار خود قرار مي‌دهند و با استفاده از عمليات رواني، فضاي مجازي، امواج ماهواره‌يي و ساير امكانات در جهت اغواگري و فريب افكار عمومي حركت مي‌كنند و كار از محيط نيروي انتظامي خارج مي‌شود طبيعي است كه سپاه بايد از قبل آمادگي انجام ماموريت داشته باشد، نه اينكه قبل از نيروي انتظامي در صحنه حضور يابد.

٭ اعتماد: منتقدان مي‌گويند نيروي انتظامي تنها نهاد ورود‌كننده است چون وقتي گردان‌هاي سپاه، در قالب لباس شخصي به قول شما وارد ميدان مي‌شوند، نيروي انتظامي پاسخگوي عمل آنها نخواهد بود، به مجلس هم فقط وزير كشور پاسخگو است نه فرمانده سپاه.

ذوالنور: نه، مگر مي‌شود كه پاسخگو نباشد؟ وقتي كه يك نيرويي مي‌آيد و خودتان مي‌فرماييد، گردان سپاه، حتي با لباس شخصي چون مربوط به سپاه است سپاه هم پاسخگو است. ولي نيروي انتظامي ممكن است مثلا در 18 تير نتواند غائله را تمام و كنترل كند.

٭ اعتماد: اما در عمل مي‌دانيم كه سپاه پاسخگوي مجلس نيست، پاسخگوي رييس‌جمهور هم نيست.

ذوالنور:چرا نخواهد بود؟ آيا بحران يك طرف است و فقط رئيس‌جمهور را تهديد مي‌كند يا مثلا فرمانده خود رييس‌جمهور است؟ اگر 18 تير هم حتي نه، فتنه 88 پيش آمد، آيا مسووليت تمام كردن بحران، آقاي احمدي‌نژاد بود يا كليت نظام بايد اين بحران را جمع مي‌كرد؟

     وانگهي رئيس‌جمهور رئيس شوراي عالي امنيت ملي است چنين موارد ملي از طريق شوراي عالي امنيت ملي كنترل و اداره مي‌شود.

     شما 18 تير را ببينيد. به آقاي خاتمي پيشنهاد داده شد كه سپاه ورود يابد. آقاي خاتمي فرمودند كه بگذاريد امور در مجراي طبيعي خودش جريان داشته باشد. يعني چه؟ يعني نيروي انتظامي داريم، جمع مي‌كند. نيروي انتظامي زير نظر وزير كشور است. همين حرفي كه شما دنبالش هستيد. اما كار رسيد به جايي كه بعد از پيام مقام معظم رهبري، نزديك به 100 خودروي ديگر را در تهران آتش زدند و حتي شعارها عليه خود آقاي رئيس‌جمهور هم شد. آن وقت بود كه آقاي خاتمي از سپاه خواست كه سپاه وارد ميدان شود و اوضاع را كنترل و جمع كند. لكن سپاه اقدامش را منوط به دو شرط كرد: 1- آقاي خاتمي در مصاحبه‌يي اعلام كنيد كه آشوبگران طرفدار او نيستند و از آنها نيستند. 2- آقاي خاتمي به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي رسما اين ماموريت را به سپاه ابلاغ كنند. كه پس از خوابيدن بحران موضوع برخلاف واقع طرح نشود كه سپاه خودسري كرده است و آقاي رييس‌جمهور خاتمي هر دو اقدام را پذيرفتند. پس مي‌بينيم سپاه پيشنهاد ماموريت مي‌دهد و اجراي ماموريتش با ابلاغ رييس‌جمهور بوده است. چطور مي‌گويند سپاه به كسي جوابگو نيست؟ من معتقدم كه طراحان 18 تير، درون دولت بودند.

 

انقلاب اسلامی درهجرت شماره ۸۴۶ از ۶ تا ۲۰ بهمن


در این رابطه