سپاه فوق دولت و سازمانهای سیاسی و تشخیص دهنده نهائی مصلحت نظام است:

  گفتگوهای اعتماد با ذوالنور، از گردانندگان سپاه و از سرکوبگران بنام، بسی عبرت آموز است (24 دی 92):

 

٭ اعتماد: در حالي كه همين يك ماه پيش رهبري تاكيد داشت كه سپاه نباید در سیاست دخالت کند.

ذوالنور: تاكيد نفرمودند كه سپاه فهم سياسي نداشته باشند و در مقابل براندازي هم ماموريت ندارند. رهبري استثنا قايل نشدند. منع كلي و مطلق هم نفرمودند. سپاهي بايد فهم و درك سياسي داشته باشد. نمي‌شود كه سپاهي مسائل سياسي را نفهمد و درك نكند، قدرت تجزيه و تحليل نداشته باشد.

٭ اعتماد: آقاي ذوالنور ما داريم از دخالت در امور سياسي حرف مي‌زنيم نه اينكه يك سپاهي درك و تحليل سياسي داشته باشد يا نه؛ آن موضوع ملي است اين يك موضوع شخصي.

ذوالنور: يك شهروند مي‌تواند بگويد كه من اصلا نسبت به مسائل سياسي بي‌تفاوت هستم ولي سپاه مثل شهروندي نيست كه بگوييم مي‌تواند باشد، مي‌تواند نباشد. سپاه بايد نسبت به مسائل سياسي بي‌تفاوت نباشد. سپاه اگر قدرت تجزيه و تحليل جريانات سياسي را نداشته باشد، چه مي‌داند جرياني كه امروز در عرصه سياسي به وجود آمده‌است منجر نمي‌شود به كار‌هاي امنيتي؟ سپاه از كجا بداند اين جريان سياسي كه امروز مشي انتقادي به خودش گرفته و در كشور بحران درست مي‌كند، يك جريان برانداز است، يا يك جريان موافق نظام؟ يك جريان سياسي صرفي است كه غرض و مرض ندارد؟ يا يك جرياني است كه با ضد انقلاب ارتباط دارد يا ندارد پس سپاه حتما بايد بشناسد. در اين فرمايشات اخير مقام معظم رهبري هم تاكيد شد كه سپاه بايد بداند و تجزيه و تحليل داشته باشد. شناخت و آگاهي سياسي داشته باشد.

٭ اعتماد: اما در عمل و مصداق، افكار عمومي نشانه‌هاي ديگري را مي‌جويد.

ذوالنور: گفتم كه تلقي‌هاي نادرست و القائات جهت‌دار وجود دارد. مثلا در يك تربيون آزادي كه با حضور نخبگان كشوري شكل گرفته بود عده‌يي گفتند سپاه در سال 84 از قاليباف حمايت كرد و بعد هم احمدي‌نژاد را سپاه احمدي‌نژاد كرد. و الان هم [در دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد] سپاه دارد ايشان را تخريب مي‌كند. اينجانب جواب دادم اين ادعا غلط است بر فرض اينكه اين ادعا درست باشد همين دليل و نشانه عدم وابستگي سپاه به جريانات سياسي است. زيرا هر جريان و مسوولي كه در چارچوب منافع ملي و اصول و ارزش‌هاي انقلاب و مردم حركت كند مورد حمايت و پشتيباني سپاه است و هرگاه و به هر مقدار از اصول و ارزش‌ها و منافع ملي كشور فاصله بگيرد سپاه پشت سر او حركت نخواهد كرد.

٭ اعتماد: خب دقيقا در فاصله‌يي از قاليباف حمايت كرديد و روز‌هاي آخر به دلايلي نظر چرخيد و به سمت آقاي احمدي‌نژاد رفت.

ذوالنور: اين‌طور نيست آن دوستان هم اين ادعا را داشتند كه سپاه خودش آورده و خودش مي‌شكند.

٭ اعتماد: اين سياست‌ورزي نمي‌شود آقاي ذالنور؟ خودمان مي‌آوريم و حالا خودمان هم... اين‌طوري مملكت بر اساس دموكراسي پيش مي‌رود؟

ذوالنور:خب سئوال من اين است. شما قبول داريد كه سپاه اين جوري كرده است يا خير. شما هم ذهنيت‌تان اين است كه سپاه احمدي‌نژاد را احمدي‌نژاد كرده و حمايت كرد؟ و خب خود سپاه هم احمدي‌نژاد را مثلا خراب كرد؟ اگر اين اتهام درست باشد اين تناقض است و چرا ادعاهاي متناقض عليه سپاه مطرح مي‌شود. سپاه از همه مسوولان كشور حمايت مي‌كند مادامي كه در چارچوب وظايف‌شان كار مي‌كنند. طبيعتا احمدي‌نژاد در دولت نهم بيشتر از دولت دهم مورد حمايت سپاه بود.

٭ اعتماد: خب همين جاي تغيير رفتار سپاه جاي سئوال است. براي مردم اين سئوال پيش مي‌آيد كه چرا سپاه در دولت دهم تغيير موضع داد نسبت به احمدي‌نژاد آيا به اشتباهش پي برد؟

ذوالنور: من عكس اين را عرض مي‌كنم، سپاه اشتباه نكرد كه به اشتباهش پي برده باشد. اگر هر كسي، انقلاب، ولايت فقيه و ساير اصول ارزش‌هاي انقلاب را قبول نداشته باشد، سپاه تقابلي با او ندارد، او به عنوان يك شهروند در فضاي جمهوري اسلامي زندگي‌اش را مي‌كند، اگر يك فرد يا مسوول در مسير اصول و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي حركت كند مورد حمايت همه دوستداران انقلاب و نظام است از جمله مورد حمايت سپاه است و اگر فرد يا مسوولي از مسير اصول و ارزش‌هاي نظام خارج شود، مورد حمايت سپاه نيست و اگر در موضع تقابل و درگيري با نظام قرار گيرد، طبيعي است كه سپاه به عنوان پاسدار انقلاب و دستاوردهاي انقلاب در مقابل او خواهد بود.

 

انقلاب اسلامی: بنابر این سخنان که توجیه موقع و موضعی است که سپاه برای خود قائل می‌شود، سپاه فوق دولت و فوق سه قوه و البته فوق سازمانهای سیاسی می‌شود، زیرا تشخیص نهائی در این باره که موافق با نظام و مخالف با آن و رویاروئی گزیده با آن کیست، با سپاه می‌شود. بدین‌خاطر، تعیین رئیس جمهوری بااو است. الا این‌که در وضعیت بن‌بست، می‌تواند در ظاهر از یک یا دو نامزد حمایت کند و درباطن برای مهندسی انتخابات بسود نامزد دیگری عمل کند

 

انقلاب اسلامی درهجرت شماره ۸۴۶ از ۶ تا ۲۰ بهمن


در این رابطه