چشم انداز اقتصاد ایران بعد از تحریم : سخنان خانم ژاله وفا در دانشگاه هامبورگ

                                                                                                            

        jalehwafa-hamburg                                                                                                                                                                                                                              

        برای شنیدن صدای سخنرانی اینجا را لطفا کلیک کنیدچشم انداز اقتصاد ایران بعد از تحریم : سخنان خانم ژاله وفا در دانشگاه هامبورگ

در روز شنبه 30 خرداد 1394 در دانشگاه شهر هامبورگ جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخی تحت عنوان سمت یابی سیاست داخلی و خارجی رژیم و نسب آن با حقوق شهروندان ایرانی برگزار شد . در این جلسه:

آقای بنی صدر: سیاست داخلی و خارجی نظام . خانم ژاله وفا: چشم انداز اقتصاد ایران . آقایان علی شفیعی: روانشناسی ماهیت جنایی رژیم ولایت فقیه.  دکتر صدارت: تعادل قوای داخلی و خارجی ،
جهانگیر گلزار: معضلات جامعه ایران و راه حل در حقوق مداری را مورد بررسی و موضوع بحث و گفتگو قرار گرفت.