پاسخ خانم ژاله وفا به بینندگان تلویزیون استقلال و آزادی در رابطه با تربیت و پرورش کودکان در استقلال و آزادی

 

jalehwafa 1-1

 

 

 

برای شنیدن صدای این مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 پاسخ خانم ژاله وفا به سوالات بینندگان تلویزیون سپیده استقلال و آزادی در باره تربیت و پرورش کودکان برمبنای استقلال و ازادی