روانشناسی دشمنی و دشمن تراشی - بخش اول: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای علی شفیعی

ShafiiAliTelevisionSepideh11022016

 

 

تلویزیون سپیده استقلال و آزادی - پنجشنبه  ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

 

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید