روانشناسی دشمنی و دشمن تراشی - بخش دوم: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای علی شفیعی

shafiei ali 11062014روانشناسی دشمنی و دشمن تراشی - بخش دوم: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای علی شفیعی

برای دیدن فایل تصویری اینجا را کلیک کنید

 

 

 

تلویزیون سپیده استقلال و آزادی  پنجشنبه  ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

برای شنیدن فایل صصئتی اینجا را کلیک کنید.

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/schafi-94-12-13

 

 

Ali Schafi 94-11-13