گزارش در باره جمعیت زیر خط فقر و میزان گران شدن قیمتهای کالاهای اساسی از حکومت احمدی‌نژاد تا اسفند ۱۳۹۵

 mavadeghazaei 16032017  وضعيت قيمت ها در دوره‌اي كه نابغه هزاره سوم در مقام رياست جمهوري قرار داشت و مي‌خواست نفت را بر سر سفره مردم بياورد آنچنان كاري كرد كه سفره بسياري از خانوار هاي ايراني خالي‌تر از هميشه شد .

وزير دروغگوي او عبدالرضا مصري معتقد بود در ايران كسي زير خط فقر زندگي نمي كند. اما بر اساس آماري كه وزير كار و امور اجتماعي حکومت حسن روحاني داده است ، 11 ميليون نفر قرار است سبد كالايي معادل 120 هزار تومان دريافت كنند ،يعني حدود 30 دلار و اين درست همان مبلغي است كه حدود ده سال پيش عبدالرضا مصري وزير كار دوران احمدي نژاد مي گفت كه خط فقر 25 دلار است .

     اگر به گفته وزير كنوني كار توجه كنيم اين چهارمين سبد كالايي است كه به 11 ميليون نفر مي‌دهند. يعني در سال 480 هزار تومان اگر اين خط فقر مطلق نيست چه خط فقري است!

    اين آمار نشان مي‌دهد كه 11 ميليون نفر از مردم كشوري كه بر روي نفت و معادن فروان «زندگی» می‌کنند از حداقل امكانات زندگي محروم هستند.

     بر اين آمار بيفزاييم آمار حدود 4 ميليون بازنشسته را كه اگر هر كدام 4 نفر عضو داشته باشند يعني 16 ميليون نفر كه حداقل حقوق آنها زير 900 هزار تومان است كه با توجه به حداقل هزينه هر خانوار 4 نفره بيش از يك ميليون تومان كسري دارند. بنابراين، اين چند ميليون نفر هم زير خط فقر زندگي مي كنند.

    و بر این گروه بزرگ جامعه بيفزاييم حدود 6 ميليون خانوار كارمند و كارگر و معلم و ... كه درآمدي كمتر از دو ميليون دارند. اين 24    ميليون نفر نيز با توجه به ميزان هزینه زندگی، زير خط يا مساوي با خط فقر زندگي مي‌كنند.

    راست است اگر گفته شود اكثر بزرگ خانواده‌ها در ايران گرفتار وام‌هاي بانكي هستند وام‌هايي كه اصطلاحا به آنها وام‌هاي كمرشكن اسلامي گفته مي‌شود. زيرا سودي تقريبا معادل وام در عرض مدت وام پرداخت مي‌كنند.

● بنا به گزارشات بانك‌هايي كه ادعاي بيشتري در دينداري و عدالت خواهي دارند از پدر جد رباخواران معروف بيشتر درآمد دارند زيرا : بانك مهر اقتصاد وابسته به بسيج سپاه پاسداران و خانواده‌هاي آنان در ازاي پرداخت وام 30 ميليون توماني 5 ساله بيش از 53 ميليون تومان دريافت مي‌كنند يعني 23 ميليون سود به ازاي يك وام 30 ميليون توماني در 5 سال. همين بانك در ازاي پرداخت وام 20 ميليون توماني 36 ميليون تومان به مدت 60 ماه دريافت مي‍‌کند يعني 16 ميليون تومان سود براي 20 ميليون تومان در عرض 5 سال .

● بانك انصار‌المجاهدين بانك مخصوص سپاه پاسداران در ازاي پرداخت وام 50 ميليوني 5 ساله مبلغ 90 ميليون تومان دريافت مي‌دارند يعني 40 ميليون تومان سود اسلامي و بدون بهره براي 50 ميليون تومان وام در مدت 5 سال كه با گذشت حدود 33 ماه از آن، تقريبا كل مبلغ اصلي را دريافت مي‌دارندو وبه فردي ديگر وام مي‌دهند و سود آن‌را هم جداگانه محاسبه مي‌کنند.

     به هر حال وضعيت مردم در دوراني كه صندوق‌ها به بانك تبديل شدند به گونه‌اي بود كه بسياري را بدهكار بانك‌هايي نمود كه هم سود دريافت مي‌دارند و هم ديركرد وام را كه مراجع بر حرام بودن هم بهره بالا و هم سود ديركرد فتوا داده‌اند. اما چون مسئولين آن بانك‌ها خود از مراجع و مجتهدين هستند هيچ اهميتي به حرف مراجع اعلم نمي‌دهند.

● دوران محمود احمدي نژاد از بدترين دوره‌هاي زندگي مردم در كسب حداقل‌ها بود. برای روشن‌تر شدن واقعیت، به آمار دوره 8 ساله رياست رياست جمهوري او،  در باب افزايش قيمت كالاها توجه فرماييد. دليل آن افزایش، به قول خامنه‌ای، نزدیک‌تر بودن طرز فکر او باخامنه‌ای بود و اينكه قطعنامه ها را ورق پاره مي‌انگاشت و بر جهاني كردن مسجد جمكران تاكيد فراوان داشت.

● در هفته آخر دولت احمدي نژاد بانك مركزي قيمت كالاهاي اساسي را اينگونه انتشار داد:

بانك مركزي در طول هفته قيمت حدود 45 قلم كالا را مي‌گيرد و آنها را با هفته مشابه سال قبل، ماه قبل و هفته قبل از دوره قيمت‌گيري مقايسه مي‌كند. اين اقلام تقريبا كالاهاي اساسي يك خانوار را در برمي‌گيرد. بنابر گزارش بانك مركزي قيمت هر كيلو ماست پاستوريزه 2236 تومان بود كه نسبت به هفته مشابه سال قبل حدود 3 درصد افزايش دارد.

    نكته قابل توجه اين است كه اين قيمت در سال 1384 معادل 1200 تومان بود كه تقريبا 80 درصد يا حدود 8/1 برابر افزايش دارد. همچنين قيمت پنير پاستوريزه – 450 گرمي  در هفته آخر دوره احمدي‌نژاد 3709 تومان بود كه مقايسه آن با ابتداي دوره احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد كه اين كالا 2/3 برابر شده يا به عبارت ديگر 220 درصد افزايش نشان مي‌دهد. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه قيمت پنير نسبت به دوره مشابه سال پیش 5/30 درصد افزايش داشته‌است. همين پنير هم اكنون به مبلغ 45 هزار ريال در اختيار مردم قرار ميگيرد

در دوران احمد نژاد پنير ليقوان تبريز سه هزار تومان و آخر دوره 15 هزار تومان و هم اينك 20 هزار تومان مي‌باشد

    اما قيمت شير چگونه بوده‌است؟ همواره مسوولان كشاورزي گلايه مي‌كنند كه مصرف شير ايراني‌ها در مقايسه با مصرف متعارف جهاني كم است و ايراني‌ها را تشويق مي‌كنند كه شير مصرف كنند. حال با اين تشويق ببينيم كه چه اتفاقي بر سر قيمت شير در طول اين چهار سال آمده است. قيمت هر ليتر شير پاستوريزه در سال 1384 معادل 600 تومان بوده است.  اكنون گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه اين قيمت به 2178 تومان رسيده‌است. در طول اين 8 سال حدود 6/3 برابر شده است يا به عبارت ديگر 260 درصد افزايش داشته است. با اين حال گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه قيمت شير نسبت به هفته مشابه سال پیش 33 درصد افزایش یافته‌است.  قيمت شير هم اكنون 25 هزار ریال ميباشد.

    تخم مرغ هم يكي از مهم‌ترين اقلام خوراكي مردم است. در سال 1384 هر شانه تخم مرغ حدود 1700 تومان بود اما اگر گزارش بانك مركزي در هفته آخر دوره احمدي‌نژاد را بخوانيد به هيچ‌وجه تعجب نكنيد كه هر شانه تخم مرغ به 7632 تومان رسيده‌است. يعني يك افزايش 5/4 برابري يا 350 درصدي. بانك مركزي معتقد است كه قيمت تخم مرغ در اين هفته نسبت به هفته مشابه پارسال 2/43 درصد رشد داشته است. قيمت تخم مرغ هم اكنون دانه‌اي 500 تومان مي‌باشد .

● در سال 92 قيمت هر كيلو برنج داخله درجه يك 7166 تومان و درجه دو 5623 تومان بود. هر چند كه اين قيمت‌ها نسبت به پارسال به ترتيب 62 درصد و 80 درصد افزايش داشته‌اند. اما اگر نگاهي به سال 1384 بيندازيم متوجه مي‌شويم كه بين 5/4 برابر تا 5/5 برابر افزايش قيمت داشته است: در سال 94 قيمت برنج داخلي بين 9 الي 11 هزار تومان بوده‌است. امسال بين 13 تا 15 هزار تومان شده است

● در سال 1384 قيمت هر كيلو عدس مرغوب حدود 1000 تومان و درجه دو آن 700 تومان بود. در حال حاضر قيمت هر كيلو عدس 6461 تومان است كه به احتمال زياد درجه دو آن است كه نسبت به سال 1384 حدود 2/9 برابر يا 800 درصد افزايش دارد.

● هر كيلو عدس در سال 94 حدود 9 هزار تومان و هم اكنون بين 11 تا 13 هزار تومان مي‌باشد

● در بخش ميوه‌هاي تازه قيمت هر كيلو سيب تازه در هفته آخر دوره احمدي‌نژاد 4123 تومان بوده‌است. اما در سال 1384 اين قيمت چقدر بوده است؟ در سال 1384 قيمت هر كيلو سيب 700 تومان بود. به بيان ديگر مي‌توان گفت كه در اين 8 سال قيمت سيب 8/5 برابر اضافه شده است. قيمت سيب هم اكنون 4 هزار تومان مي‌باشد

● در سال 1384 قيمت هر كيلو سيب زميني 230 تومان بود اما امسال اين قيمت به 2183 تومان رسيده‌است. يعني 5/9 برابر يا 850 درصد افزايش.

● گوجه فرنگي نيز از 240 تومان به 1890 تومان رسيده‌است. يعني 8/7 برابر يا 680 درصد.

● قيمت سيب زميني و پياز و گوجه ميانگين 35 هزار ريال هم اكنون مي‌باشد.

● در سال 1384 قيمت هر كيلو گوشت گوسفند 5100 تومان بود كه اين قيمت در هفته آخر دولت احمدي‌نژاد به 29649 تومان رسيد؛ به عبارت ديگر 8/5 برابر.  گوشت گوسفندي سال قبل 33 هزار تومان بود و هم اكنون شقه آن كيلويي 35 هزار تومان و سردست 38 هزار و ران 42 هزار تومان مي‌باشد. در سال 1384 قيمت هر كيلو گوشت گوساله 4580 تومان بود كه در هفته آخر دولت احمدي‌نژاد به 30808 تومان رسيد، يعني 7/6 برابر. قيمت گوشت گوساله هم اكنون 38 هزار تومان مي‌باشد.

● در سال 1384 قيمت هر كيلو گوشت مرغ 1470 تومان بود كه اين قيمت به 6183 تومان رسيد كه يك رشد 2/4 برابري را نشان مي‌دهد. قیمت گوشت مرغ سال گذشته حدود 7 هزار تومان و هم اكنون 85 الي 100 هزار ريال مي باشد

٭ دو خبر ديگر از افزايش قیمت‌ها در دو سال اخير :

     مطابق آمار وزارت صنعت تغییرات قیمتی انواع کالاهای اساسی در سال 94 اعلام شد: برنج داخلی 18.1 درصد، پیاز 141.6 درصد، عدس 39.9 درصد، گوجه فرنگی 80.8 درصد و لپه  58.8 درصد تغییر قیمت را نسبت به سال 93 ثبت کرده‌اند.

     وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش جدیدی از میزان تغییر قیمت کالاهای اساسی در یک ساله منتهی به آذر 95 منتشر کرد که نشان می‌دهد، اکثر کالاها طی یک سال گذشته دچار تورم دو رقمی شده‌اند: از بین 57 کالایی که وزارت صنعت گزارش داده، 30 کالای اساسی طی یک سال اخیر تورم 2 رقمی داشته‌اند. در این بین تنها 9 کالا هستند که با کاهش قیمت مواجه شدند.

    بر اساس این گزارش، طی  یکسال اخیر بیشترین افزایش قیمت را جوجه یکروزه با رشد 62.3 درصدی داشته و پس از آن خرما با رشد 36.3 درصد، برنج طارم با رشد 34.2 درصد،  نخود 34.3 درصد، گوشت مرغ تازه 26.4 درصد، لپه 25 درصد و موز 23 درصد، قرار دارند.