کاندید "ریاست جمهوری" شدن ابراهیم رئیسی و وعده هایش برای حل مشکلات اقتصادی، مصاحبه رادیو فردا با ژاله وفا

                                                                                  Vafa Jaleh-1

                                                                           برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید