انتقام و عفو عمومی در آیینه حقوقمداری. سخنرانی مهران مصطفوی

mostafawi-2

سخنرانی آقای مصطفوی در شهر هانوفر آلمان

برگزار کننده . کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۶

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای سخنرانی لطفا اینجا را کلیک کنید

فایل تصویری

جهت دیدن سخنرانی لطفا اینجا را کلیک کنید