ویژگیهای تحریم انتخابات نظام ، یا عدم تحریم: مصاحبه رادیو عصر جدید با ژاله

فایل صوتیWafa Jaleh

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 


در این رابطه