سالروز تولد دکتر مصدق بر همه ایرانیان و رهروان راه او مبارک باد

 mosadegh

سایت انقلاب اسلامی در هجرت: 29 اردیبهشت ماه  زاد روز دکتر محمد مصدق راد مرد تاریخ ایران ،سیاستمداری که مظهر صداقت و راستگویی بودو در تمامی دوران حکومتش جفایی و تجاوزی به حقوق احدی از ملت ایران ننمود و سیاست را صحنه عمل به اخلاق برای پیشبرد حقوق ملی مردم ایران دانست.

قدرتمداران داخل و خارج تاب تحمل اداره کشور در صدق و راستی و رشد را نداشتند و علیه دولتش کوذتا کردند.

مردی که  "اخلاق" را در پای قدرت "قربانی" نکرد.نفت را برای همه ایرانیان ملی اعلام کرد . با استعمار انگلستان و طرفداران قدرت روسیه در مجلس مبارزه کرد و از نفوذ انها جلوگیری بعمل آورد واقتصاد ایران را بدون نفت اداره کرد.
در اثر بخشی رفتار و عمل و سیاستهای وی همین بس که اکنون عقبه خمینی که در "اسلام " از خود بیگانه ای که او باور داشت سیلی به گوش مصدق نواخت ،همچون اقای روحانی اکنون نیازمند نام مصدقند و از نام وی نیز سوء استفاده ابزاری میکنند  و در کلیپهای"انتخاباتیشان " " خود را دنباله رو راه وی قلمداد میکند!!
 
روزت مبارک مرد بزرگ