پژوهنده: سازمان‌هائی که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه برای مهار مردم ایران ایجاد کرده‌است. بخش دوم

sazemanhayesarkoobوظایف و اختیارات اداره حراست دانشگاه:

حفاظت پرسنلی

حفاظت فیزیکی

حفاظت اسناد

   به صورت کلی  پیشگیری از وقوع تخلف و بروز فساد از طرق :

1. نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده.

2. نقش اصلاح کننده یا درمان کننده .

3. نقش جداکننده از سیستم .

    کمک به انتصاب افراد شایسته از طریق پاسخ به استعلام سازمان‌های ذی صلاح: طبق قانون انتصاب مسئولین به مقامهای حساس و مسئولیتهای مختلف اداری، باید پس از تعیین صلاحیت توسط حراست دانشگاه، صورت گیرد.

    پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیر قانونی در محیط تحت پوشش (از قبیل تجمع، تحصن، اعتصاب، اغتشاش و... و جلوگیری از هر گونه انحراف و تخلف مانند

1. نقض قوانین و مقررات دانشگاه

2. تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط دانشگاه

3. خودداری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی

4. تسهیل و یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران

5. شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی

6. جلوگیری و برخورد با رواج مواد مخدر و روان گردان و … در محیط دانشگاه و خوابگاهها

7. حمایت از فعالیتهای قانونمند علمی، فرهنگی و سیاسی بر اساس آیین نامه‌ها و دستورالعملها

8. تهیه شناسنامه محیطی و به روز نمودن آن و جمع بندی اخبار محیط از طریق نظارت کلی و کیفی بر اماکن عمومی دانشگاه (خوابگاهها، سلف سرویس ها، ایاب و ذهاب و …)

9. همکاری و اظهار نظر در تهیه طرحهای حفاظتی و طبقه بندی امنیتی تأسیسات، تجهیزات و اماکن دانشگاه

10. تدوین دستورالعمل‌هاو بروشورهای حفاظتی و تنظیم برنامه‌های آموزشی مورد نیاز در زمینههای حفاظتی

11. مسئول هماهنگی دفاع و پدافند غیر عامل در دانشگاه

12. تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات واصله از داخل و خارج دانشگاه جهت ارائه مشاوره و اتخاذ تدابیر لازم

13. دریافت انتقادات و پیشنهادات دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه در راستای تقویت و سالم سازی محیطهای علمی و دانشگاهی

همکاری و ارتباط مستمر با تشکلها و گروههای صنفی و دانشجویی در جهت حل مسایل و مشکلات و کمک به فعالیتهای قانونی آنها در سطح دانشگاه.

14. هماهنگی و ارتباط لازم با سایر مراکز دانشگاهی و سازمانهای دولتی و دستگاههای مختلف در راستای حل مسایل دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی در حدود وظایف و

    از عهده برآمدن مسوولیتهای حراست میسر نیست جز با همکاری تنگاتنگ کلیه دانشگاهیان محترم.

õحراست رياست جمهوري:

    با انتخاب حسن روحاني به رياست جمهوري، ضرور بود كه مسئول حراست دفتر رياست جمهوري نيز تغيير كند. بنابراين نهاوندیان مسئول دفتر رييس جمهوري، در اولین انتصاب در مجموعه پاستور، طي حکمی علیرضا خان‌کرمی را به عنوان مشاور نهاد و رئیس مرکز حراست ریاست جمهوری منصوب کرد. بخش هاي زير مجموعه حراست نهاد رياست جمهوري عبارتند از:

1. مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری

2. مشاور نهاد و رئیس مرکز حراست

3. شورای هماهنگی حراست های تابعه نهاد

4. اداره کل حوزه ریاست

5. مدیریت طرح ، آموزش و هماهنگی توابع

6. مدیریت پدافند غیر عامل

7. مدیریت حفاظت پرسنلی

8. مدیریت حفاظت فیزیکی

9. مدیریت حفاظت فناوری اطلاعات

10. مدیریت حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده

   شرح وظایف حراست رياست جمهوري در زير آورده مي‌شود:

در فرهنگ توسعه، چالش‌ها و آسیبهایی به طور طبیعی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بروز و ظهور می‌کند، هر سیستمی برای تامین سلامت خود نیازمند الگو و برنامه مدون و مشخص می‌باشد، از کوچکترین واحد اجتماعی (خانواده) تا بزرگترین واحد اجتماعی (دولت) نیاز به مراقبت و حراست دارد، هدف از این کار تامین سلامت، پایداری و ارتقاء سطح توانمندی آنهاست.

    بدون توجه به ابزار کنترل، امکان بروز خطا و حوادث در فرآیندهای مدیریتی اداری، کاملا بدیهی است. لذا مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری و حراست‌های تابعه همانند یک شبکه عصبی برای انتقال مفاهیم و پیامهای امنیتی- حفاظتی در ستاد دولت، بیش از همه مراکز نهادها و ارگانها نیازمند هوشیاری، مراقبت و سلامت است.

    از این منظر با استفاده از تجربه‌های چند دهه گذشته بر این باوریم که رسالت حراست جلب اعتماد، رضایت و مشارکت همکاران و مدیران و همچنین ارتقاء سطح آگاهی، دانش، اخلاق، فضیلت و معرفت در دستگاه ها می‌باشد. لذا در تعریف حراست اینگونه تفسیر کرده‌ایم:

ح: حرمت، حمایت

ر:ر ضایت مندی ایجادکردن

س: سلامت اداری، سلامت کارکنان

ت: توجه دادن، توجیه، تذکر و تکریم!!

    گفتمان اعتدال، به معنی پرهیز از افراط، تفریط و ایجاد عدالت در همه سطوح زیر بنایی کار ما در حراست نهاد خواهد بود.

õمراكز وابسته به سپاه پاسداران: سازمان اطلاعات سپاه

    سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، برابر طرح محرمانه‌ای تشکیل شد که در نوفل لوشاتو به خمینی پیشنهاد شده بود. سپاه و دادگاه انقلاب و ... توسط معاونت نخست‌وزیری مأمور تهیه طرحهای انقلاب، طراحی و به تصویب خمینی رسید. هم از ابتدای انقلاب بر آنها که بر سر تصرف دولت در نزاع بایکدیگر بودند، معلوم بود که قرار است سپاه ستون فقرات رژیم جدید بگردد. بدین‌جهت، در کشماکش بر سر تصرف سپاه شدند. نخست از دست حکومت بازرگان خارج کردند و تحت نظر شورای انقلاب قرارگرفت که اکثریت اعضای آن، بنیان‌گذاران حزب جمهوری اسلامی بودند. در درون سپاه، گروه‌هائی که سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را تشکیل داده بودند، در تقلای بدست آوردن فرماندهی سپاه شدند. فرمانده اول آن، جواد منصوری، عضو حزب جمهوری اسلامی شد.

     با تشکیل سپاه، بخشی از کار تصرف دولت که سرکوب سازمانهای سیاسی و شرکت کنندگان در انقلاب که جانبدار بیان انقلاب بود، برعهده سپاه گذاشته شد. محورکردن قدرت امریکا در سیاست داخلی و خارجی، با تصرف سفارت امریکا انجام شد که، در آن، نقش تعیین کننده را سپاه بازی کرد. دانستنی است که این طرح در امریکا تهیه و در ایران اجرا شد. اگر خمینی آن را انقلاب دوم نامید بدین‌خاطر بود که بدون آن، استقرار ولایت مطلقه فقیه را ناممکن می‌دید. دگر دیسی نخست با از خود بیگانه شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به سپاه پاسداران ولایت فقیه انجام گرفت. با یک رشته تصفیه‌ها و تسویه‌ها، گاه خونین، و جنگ 8 ساله، سپاه از ستون فقرات رژیم ولایت فقیه به حزب سیاسی مسلحی بدل شد که به قول هاشمی رفسنجانی – که خود یکی از عوامل قدرت گرفتن سپاه بود – تمام کشور را می‌خورد و سیر نمی‌شود و روحانی آن‌را «دولت با اسلحه» می‌خواند.

    سپاه براي حفظ قدرت خود چند لايه دوایر نظامي، امنيتي،  اطلاعاتي و حفاظتي را به اشكال مختلف و در پس عناوين گوناگون، ایجاد کرده‌است. افراد این دوایر را برای آموزش‌هاي  فنون سرکوب، به كشورهاي ديگر از جمله روسيه، چين و كره شمالي گسيل داشته و آنان فنون لازم جهت سركوب واعتراف گيري را فرا گرفته‌اند.

سازمان اطلاعات سپاه:

     بانیان اطلاعات موازي با همراهي فرماندهي سپاه پاسداران، سال‌هاست كه در فكر تشكيل سازماني مستقل تحت نظارت خامنه‌ای و فرزند او، مجتبي خامنه‌اي براي سركوب و مهار کامل امور كل كشور هستند

     تشكيل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باافشاي قتل‌هاي سیاسی (فروهرها و نویسندگان) که رژیم، برای پرده کشیدن بر آن جنایت فراموش ناشدنی، بر آنها، «قتل‌های زنجيره‌اي» نام نهاده‌است، آغاز شد. در حقیقت، بخشی از طرح گسترده تجدید سازمان ترور و تحت اداره مستقیم خامنه‌ای و بیت او درآمدن این سازمان بود. او که تا به ریاست جمهوری رسیدن خاتمی، باتفاق هاشمی رفسنجانی، سازمان ترور را به درون دولت (سه قوه) برده بودند و دولت تروریست را پدیدآورده بودند، اینک، افشای سریع ترورها و نقش خامنه‌ای بعنوان آمر اصلی، تجدید سازمان ترور را ناگزیر می‌کرد. حالا دیگر، خامنه‌ای می‌خواست سازمان ترور تحت نظر شخص او و بیت باشد. لذا تشکیل سازمان اطلاعات سپاه و «قانونی» کردن آن ضرور شد.

     خبرنگار وب سايت الف متعلق به احمد توكلي، کسب اطلاع کرد که بعد از طی پروسه‌های طولانی، در فرماندهی کل سپاه و نیروهای مسلح، و در نهایت دفتر فرماندهی کل قوا، معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سازمان اطلاعات ارتقا یافت!

    اين سازمان با استفاده از برخي حقوقدانان و در پی بررسي اساسنامه مصوب سال‌هاي قبل، تشکیل شد و خود را به عنوان نيرويي «فرا سپاهي» تحمیل کرد. سيد مجتبي و پدر او، با انتصاب حسين طائب به ریاست اين سازمان جديد‌التاسيس، به ریش قانون خود ساخته خندیدند. باوجود این، اعتراض‌ها به تشکیل غیر قانونی این سازمان بعمل آمدند و ایجاد کنندگان را ناگزیر از توجیه‌های مضحک کردند:

      حاميان اطلاعات موازي (سازمان اطلاعات سپاه)، با توجه به ماده 8 تاسيس واواک مدعي هستند كه سازمان اطلاعات سپاه مي‌تواند تشكيل گردد زيرا نام حفاظت اطلاعات سپاه در اين ماده برده شده است!! اما ماده 8 صراحت دارد که تشکیل این سازمان ممنوع است:

‌ماده 8 - حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام‌می‌شود. مسؤول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب می‌گردد. عزل‌وی نیز با تأیید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام می‌شود.

‌تبصره 1 - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران به وسیله رئیس سازمان حفاظت‌اطلاعات سپاه نصب و عزل می‌گردند.

    بنابر این ماده، سازمان حفاظت اطلاعات در سپاه، تشکیل می‌شود. پس حوزه صلاحیت و مسئولیت آن، سپاه است و نه کشور. باوجود صراحت ماده، توجيه‌گران با حذف بخشي از ماده 5 قانون تشکیل واواک، ضرورت ايجاد سازمان اطلاعات سپاه را اينگونه توجیه می‌‌کنند: بر اساس ماده 5 قانون فوق‌الذکر، سپاه پاسداران وظیفه «مبارزه با ضدانقلاب داخلی» را نیز برعهده دارد که مسلماً فراتر از وظیفه حفظ سلامت و قداست سپاه می‌باشد. از این‌رو، پس از اهمال‌کاری‌ها نهادهای امنیتی کشور در فتنه 88، سازمان اطلاعات سپاه شکل گرفت تا که به صورت جدی‌تری پاسداری از انقلاب اسلامی در تمامی حوزه‌های اطلاعاتی را برعهده داشته باشد.

    با نگاهي به اصل ماده 5، در خواهيم يافت كه قسمت اول اين ماده را حذف نموده اند. اصل ماده اين‌است:

‌ماده 5 - سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات، در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و مأموریتهای محوله در اساسنامه سپاه، تا‌اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را داشته‌و این وزارتخانه را کمک می‌کند.

    بدین ترتیب، بنا بر ماده 5، اولاﱟ، اطلاعات سپاه، تا اعلام آمادگی واواک، در تابعیت از آن، حق فعالیت دارد و بعد از اعلام آمادگی این حق را ندارد. این ماده ناظر به روزهای نخست تشکیل واواک است. اما واواک در دوره ری‌شهری (اولین «وزیر») آماده شد و قرار شد اطلاعات سپاه فعالیت خود را محدود به خود سپاه کند. علاوه بر این در مصوبه واواک، چگونگي عمل واحد اطلاعات سپاه، در ماده 6 اينگونه بيان شده‌است:

‌ماده 6 - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد:

1 - اطلاعات نظامی.

2 - گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه قضائیه.

3 - تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات.

    اما  تشکیل دهندگان سازمان اطلاعات سپاه، با توجه به فصل دوم اساسنامه سپاه پاسداران، وجود و حضور سازمان اطلاعات را توجيه مي كنند. مي‌گويند:  همکاری با سایر نهادهای نظامی، «مبارزه قانونی با عوامل و جریان‌هایی که در صدد خرابکاری، براندازی نظام جمهوری اسلامی، و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران‌ می‌باشند.» و نیز «مبارزه قانونی با عواملی که با توسل به قوه قهریه در صدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی باشند،وظیفه سپاه است.

    اینان مدعي هستند که: به هرحال آنچه از قانون مشخص است اینکه سپاه و به طور ویژه سازمان اطلاعات آن، صراحتاً «حق دخالت» در حوزه‌های اطلاعاتی، تجزیه، تحلیل و شناسایی ضدانقلاب را دارا می‌باشد و این نه تنها هیچ‌گونه دخالت در کار وزارت اطلاعات محسوب نمی‌شود بلکه از وظایف قانونی آن نیز می‌باشد. از سوی دیگر وزارت اطلاعات، مسئول شورای هماهنگی اطلاعات کشور است که سازمان اطلاعات سپاه نیز ضمن عضویت فعال در این شورا، هماهنگی‌های لازم را باید با وزارت اطلاعات داشته باشد و چنانچه اختلاف نظری بین این دو ارگان اطلاعاتی پدید آید، در این شورا مطرح و حل و فصل می‌شود.

    در اينجا به نكته‌اي اشاره مي‌شود كه نشان دهنده وضعيت شورايي است كه توجيه گران تاسيس سازمان اطلاعات سپاه به آن اشاره مي‌كنند. در شوراي هماهنگي چينش به گونه‌اي است كه همواره اکثریت با «رهبر» و سپاه است:  

‌ماده 2 - به منظور انجام مشورتهای لازم جهت هماهنگی امور اجرایی اطلاعات، در حدود قانونی هر ارگان، شورایی مرکب از اعضاء زیر تشکیل‌می‌گردد:

1 - وزیر اطلاعات.- وابسته به حکومت

2 - دادستان کل کشور.- «رهبر» و بیت او

3 - وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او. وزیر حکومت اما تابع «رهبر» و اطلاعات موازي

4 - مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.- اطلاعات موازي

5 - مسؤول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.- اطلاعات موازي

6 - مسؤول حفاظت اطلاعات ارتش.-  تحت امر «رهبر»

7 - مسؤول واحد اطلاعات ارتش.- تحت امر «رهبر»

8 - وزیر امور خارجه یا نماینده تام‌الاختیار او – وزیر حکومت که با موافقت خامنه‌ای وزارت می‌یابد.

9 - مسؤول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی-  اطلاعات موازي

   بدین ترتیب، تشکیل سازمان اطلاعات سپاه مخالف صریح قانونی است که در همین رژیم تصویب شده و خامنه‌ای هربار که «انتخابات» را مهندسی می‌کند، در پاسخ اعتراض‌ها، شعار می‌دهد: «همه باید از قانون پیروی کنند» . سازمان اطلاعات سپاه که غیر قانونی تشکیل شده‌است، امروز سازمان اصلی سرکوب و واواک سازمانی فرعی است.

ادامه دارد