برجام، ترامپ و تناقض ها - آیا علی خامنه ای برجام دیگری را قبول خواهد کرد؟، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

                                                                            Mostafavi-Mehran-1

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید