اعتماد به روح الله خمینی و چگونگی مخفی شدن و خروج از کشور، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با عذرا حسینی (بنی صدر) (١)

پاسخ های عذرا حسینی به سؤالات بینندگان، مصاحبۀ ژاله وفا با عذرا حسینی، همسر ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (بخش اول)/ اعتماد به روح الله خمینی و چگونگی مخفی شدن و خروج از کشور:
                                                                             Hossein-Banisadr Ozra-1                                                                    
                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                 
 
پاسخ های عذرا حسینی (بنی صدر) در رابطه با حضور روح الله خمینی در فرانسه، اعدام سران ارتش، اعدام هویدا، هشدار به ابوالحسن بنی صدر در رابطه با روح الله خمینی، علاقه مندی به محمد مصدق در ایران، همکاری با انتشارات مصدق در فرانسه و ...: فکر نمی کردم روحانیان قدرت را در دست بگیرند - آقای دعایی به من گفت شما غربی هستید، به آقای دعایی گفتم ما فکر می کردیم که شما می خواهید قم را تبدیل به روم کنید، ولی حالا می بینم که شما می خواهید روم را به قم تبدیل کنید - بعد از کودتا شرایط زندگی برای ما خیلی سخت شده بود - شرمندۀ کسانی هستم که در شرایط سخت از من محافظت کردند و تا دم مرز همراهم بودند - وقتی به فرانسه برگشتم احتمال ترور زیاد بود - بنی صدر ارث پدرش را به دهقانان بخشیده بود، در دوران ریاست جمهوری حقوق نگرفت، ارث پدریِ مرا مصادره کردند - بنی صدر به هفت بار اعدام محکوم شد - مرحوم قطب زاده از زندان پیام داد که می توانیم از منزلش در فرانسه استفاده کنیم - پس از جابجایی های مختلف در فرانسه در نهایت در جایی که غیرقابل زندگی بود، سکونت کردیم - اجاره نشین هستیم - به وفای به عهد پای بند هستم ...