عذرا حسینی : به یاد علی اکبر معین فر ،راد مرد و مبارز راه استقلال و آزادی ایران

 moeinfar aliakbar آقای علی اکبر معین فر ، یکی از بزرگترین مبارزان راه آزادی و استقلال ایران ،در دوره خود،  دیروز  در گذشت. روحش شاد و  روش ومقاومت و ایستادگی و جسارت و شجاعتشان درسی برای همگان باد.

در گذشت این رادمرد را به خانواده محترم آن مرحوم و به همه مبارزان راه آزادی و استقلال تسلیت می گویم. آقای معین فر، در دوره اول انتخابات مجلس، آن زمان که هنوز روحانیت فرصت نکرده بود بر همه ارکان حکومتی پنجه افکند و تمامی قدرت را قبضه نماید،از طرف مردم تهران نماینده مجلس شد. در کودتای 30 خرداد شصت،  هنگامی که  طرح " عدم کفایت سیاسی" بنی صدر در مجلس مطرح شد، او به عنوان مخالف با این طرح صحبت می کرد. از ورائ تلویزیون به سخنان آن بزرگوار گوش میدادم. او سخن خود را با انا لله و انا الیه راجعون پایان داد. وی با ادای این آیه نشان داد که همه خطرات را با جان و دل پذیرفته و سینه را سپر بلا کرده و در مقابل دیکتاتوری که در حال رشد و فراگیر شدن بود، مقاوم و سربلند، ایستاده است. با اقدامی در خور یک نماینده واقعی و یک انسان آزاده و مبارز، به کودتا نه گفت . او گفت در کشور ما این قانون اساسی نیست که اجرا میشود بلکه قانون خشونت و قانون حزب الهیها است که بر کشور ما حاکم است. او به درستی آینده سیاه و تیرهای را که در انتظار کشور و مردم ما بود پیش بینی کرد و به مردم هشدار داد و اعلام خطر کرد، وقتی گفت: «اگر امروز در برابر سیستم تک حزبی مقاومت نشود، باید در انتظار دیکتاتوری موحش و شدیدی، نظیر دیکتاتوریهای کمونیستی، با آب و رنگ اسلامی باشیم که خلاصی از آن، بمراتب، مشکلتر از خلاصی از رﮊیم شاهنشاهی است».

او آینده تیره و تاری را که در انتظار ملت ایران بود که  امروز ایران است، به درستی پیشبینی کرد. به مردم هشدار داد و اعلان خطر کرد. اما متأسفانه، هیاهوی کودتا کنندگان، ارعاب و وحشتی که با موجهای اعدام ایجاد کردند مانع از عمل به هشدار شد و ملت ایران گرفتار همان دیکتاتوری شد و اکنون نیز هست.

 معین فر، مردی است که تاریخ به نکوئی از او یاد خواهد کرد و در تاریخ خواهد ماند.

عذرا حسینی ۱۳ دیماه ۱۳۹۶