اعتراضات سراسری و نقش بدیل مردم سالار در جامعه، مصاحبه رادیو عصر جدید با ژاله وفا

اعتراضات سراسری و نقش بدیل مردم سالار در جامعه، مصاحبه حسین جواد زاده با ژاله وفا در رادیو عصر جدید: 

                                                                               Vafa-Jaleh14-1                              

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید