روح الله خمینی پاریس و روح الله خمینی تهران و جنبش اعتراضی سراسری، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                                 Sedarat-Ali-1

                                                                                    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید