نقدی بر طرح اشتغال زایی حکومت حسن روحانی، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

نقدی بر طرح اشتغال زایی حکومت حسن روحانی، مرتضی عبداللهی مصاحبه با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: 
                                                                                Vafa-Abdollahi-1
                                                                                  برای شنیدن صدایِ این مصاحبه اینجا را کلیک کنید