پیشنهاد تشکیل باشگاه حقوندان ایران-امید پایدار

ایرانیان در گستره ی رشد و شکوفایی خود در طول یکصد سال گذشته از انقلاب مشروطه، ملی شدن نفت،‌ انقلاب 57، تا کنون به همت رهروان و باورمندان به استقلال و آزادی ایران و ایرانی، راهی بی بازگشت را طی نموده و امروز به یمن این استقامت، حقوق ذاتی، فردی، شهروندی، ملی و طبیعت خود را هدف می‌شناسد و متحقق کردن آنها را هدف مبارزات خویش نموده اند. مبارزات و شعارهای مردم خصوصا زنان، جوانان و اقشار مختلف مردم که از دی ماه سال جاری شکل و محتوایی تازه به خود گرفته است، بیانگر این حقیقت است. آنچه ضرور می نماید، طرح نقشه‌ی راه برای هر چه شفاف نمودن مسیر حرکت و چرایی حرکت و نیز روش و منش کردن این اصول و حقوق در فرهنگ روزمره در رفتار و گفتار و پندار خویش است.
پیشنهاد تشکیل باشگاه حقوندان ایران، در راستای اجرایی نمودن این هدف و تصویرسازی در محدوده‌هایی است که می تواند بدون حضور و بروز قوای سرکوب حاکمیت مستبد و در محدوده های فردی، خانواده، همکاران و سطح جامعه مدنی به صورت تشکیل هسته هایی خودجوش، با بینش حقوندی و متعهد به هدف و باورمند به ساختن ایرانی آباد و مستقل و طبیعتی پایدار و قابل زیست در سالیان پیش رو عمل نماید.  باشگاه حقوندان ایران، متشکل از همه کسانی است که در حوزه های حقوق انسان، آبادانی طبیعت و پایداری محیط زیست و بهبود روش زندگی و در نهایت رشد انسان و ایران بر میزان عدالت اجتماعی هدف خود قرار داده اند. در زیر، ویژگی های اعضای این باشگاه که از حقوند های مستقل و آزاد تشکیل می شوند اشاره شده اند:
 
يك حقوند؛

حق را به راستي مي شناسد و به درستي و به استمرار عمل مي كند.

هدف خود را رشد خويش بر ميزان عدالت و معیارهای حق بر پایه استقلال و آزادی تعریف نموده است.

استقلال را توانايي گرفتن تصميم و آزادي را توانايي انتخاب نوع تصميم مي داند.

به دنبال حق تعيين سرنوشت خویش است و ابزارها و روشهاي متناسب با آن را بكار مي برد.

دوستي و درستي را روش كار خويش بر مي گزيند.

زبان و بیان آزادي را در گفتار و كردار و پندار به كار مي برد و به طور مستمر گفتار،‌ کردار و پندار را از زور رها می نماید.

علم و تجربه را در انديشهء استقلال و آزادي بكار مي برد.

موازنه عدمي (عدم وجود زور در رابطه‌ها) را محور انديشهء راهنماي خود نگاه مي دارد.

هنر را براي گشودن افقهاي باز ابديت پيش روي خويش و جامعه، به طور مستمر تمرین و زندگي مي كند.

روابط خويش (باخود، خالق، جامعه و طبيعت) را از زور خالي نموده و آنها را به حق بازسازي و نگهداري مي كند.

در روزمره‌ي عمل به حق، فرهنگ زندگی در شادي و ساختن هر روز به نوروز را آبياري مي كند.

در شفافيت بر گفتار و كردار و پندار، الگو و بديل جامعه‌ي خويش است.

صلح و آسايش را براي همه مي خواهد و به جاي دامن زدن به "ضد"های توجيه شده توسط قدرتمدار، پذيرش حق "اختلاف" را جانشين مي كند.

در مواجهه با خشونت مداري و خشونت گستري، خشونت زدايي را پيش مي گيرد.

شهيدِ برابري، يگانگي و استقامت در دشواري هاست.

نيروهاي محركه از دانش و نيروي جواني و سرمايه را به كار رشد و پيشرفت همه جانبه مي برد.

انسانها و عملكردها و نتايج را با حق مورد سنجش و ارزيابي قرار مي دهد.

با نقد كردن گذشته، آينده ي تصوير شده را در حال زندگي مي كند.

نوروز را روز ملي و جشن استقلال و آزادي و خودانگيختگي مي شمارد.

در اقتصاد، عرضه را متناسب با تقاضا مي داند.

"تكليف" را تصميم و انتخاب و عمل به حق مي داند.

"سياست" را دانش و بينش و روشِ دستيابي به حقوق فردي و اجتماعي و برقراري رفاه و آسايش افراد در جامعه تعريف مي كند.

 توانايي و اميد را جايگزين ناتواني و يأس مي كند.

تبعيض و تحقير و توهين و تهديد و ترس را از زبان و عمل خويش آزاد مي كند.

زيباست و زيبايي را مي خواهد و مي جويد و مي يابد.

استعدادهايش (ساخت انديشه راهنما، آموزندگي و آموزگاري، دوست داشتن و دوست داشته شدن، تندرستي، اقتصاد، سياست ورزي، صلح، استقلال و آزادي) را با راستي پيوند مي زند و به درستي بارور مي كند.

كار راست را به درستي انجام مي دهد و مالكيت انسان بر سعي خويش را باور دارد.

مشاركت همگاني (فرهنگ، سياست، اقتصاد و روابط اجتماعي) را مسئوليت خويش مي شناسد.

طبيعت و محيط زيست را همچون خويش حقوند مي داند و مي خواند.

مرام و رهبري را در خويشتن باور دارد و خود، خويشتن را راهبري مي كند.

حقوندي را فرهنگ روزمره ي زندگي خويش مي داند و روزمره عملكرد خويش را ارزيابي مي كند.

حقوندان جهان را متحد مي خواند و يكپارچگي را اصل مي داند.

زبان زور و خشونت و مصلحت جويي را در هر رنگ و شكل و محتوا به چالش و نقد مي كشد.

در عشق به خالق و هستي به دل مي انديشد، به زبان سخن مي گويد و به راستي و درستي عمل مي كند.

حقوندان ایران متحد شوید.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید