مصدق در گذر تاریخ، و روز زن، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت (١)

                                                                                 Sedarat-Ali-1

                                                                                    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 

 

 فایل صوتی با حجم کم برای ایران در تلگرام:

  t.me/sedaratMD/525

 

در یوتیوب:

 https://youtu.be/M91aqn9PcvY 

 

مصدق در گذر تاریخ، مصاحبه رادیو عصر جدید با علی صدارت (۲)