چگونه می توان حقوقمند زیست؟، سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون دفاع از حقوق بشر در هانوفر آلمان

                                                                           Golzar-Jahanguir-1

                                                                              برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید