تهدیدات دونالد ترامپ و برجام، نقش فرانسه، عاقبت صنایع موشکی رژیم اهریمنی ولایت فقیه، مصاحبه با مهران مصطفوی

تهدیدات دونالد ترامپ و برجام، نقش فرانسه، عاقبت صنایع موشکی رژیم اهریمنی ولایت فقیه، مصاحبه سعید بهبهانی با مهران مصطفوی:

                                                                            Mostafavi-Behbahani-1

                                                                              برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید