مهران مصطفوی: اگر مردم توانایی ندارند راه توانا شدن را نشان دهیم، نه راه دنباله روی و ذلت

Mostafavi mehran 2017در مصاحبه با عصر جدید که آقای حسین جوادزاده زحمت آنرا کشیدند مهران مصطفوی از جمله می گوید: بگذارید با دو فرض غلط شروع کنم:
1 ـ کسانی که به ترامپ برای کمک گرفتن مراجعه می کنند سالم و میهن دوست اند و بدنبال قدرت نیستند
2 ـ اقای ترامپ دلسوز ملت ایران است و می خواهد ایران کشوری دمکراتیک و قوی باشد و رشد کند
علت اینکه کمک می خواهد این است ملت ایران توانایی ندارد که این رژیم هولناک را عوض کنند. 
در صورت اینکه این دو فرض را هم بپذیریم باز این سئوال مطرح است که کسانی که ملت را عاجز از تغییر رژیم می دانند آیا نمی دانند که خارجی ملت را توانا نمی کند بلکه عاجز می کند. آیا نمی دانند که خود که دائم بدنبال ترامپ و سناتورهای امریکایی هستند عجز مفرط خود را نشان می دهند.
اما هر دو فرض بالا کاملا غلط هستند. خصوصا اینکه قدرتهای خارجی هرگز سودی در اینکه در ایران دمکراسی باشد ندارند، هرگز مخالف دیکتاتوری در خاورمیانه نبوده اند، چنانچه با عریستان و مصر همراهی می کنند. چنانچه لازم باشد به صدام بمب شیمیایی برای زدن ایران و کردهای عراق می دهند. چنانچه لازم باشد با قذافی لاس می زنند از او پول می گیرند بعد هم او را می کشند. جنانجه لازم باشد به علت واهی به عراق حمله می کنند. 
من ضد غرب نیستم و نبوده ام اما ضد تجاوز و سلطه گری هستم. اینکه پوتین ضد ایران عمل می کند، اینکه بشار اسد جنایتکار است هرگز باعث نمی شد کمپ انطرف را بپذیرم. خامنه ای باید بدست ملت ایران کنار برود نه نیروهای خارجی. 
ایران راه دیگری به غیر حرکت از درون برای استقرار دمکراسی ندارد. اگر مردم توانایی ندارند راه توانا شدن را نشان دهیم، نه راه دنباله روی و ذلت.

 

برای شنیدن مصاحبه:

https://soundcloud.com/a-banisadr/mostafavi-97-01-23