آیا همه با هم شدن راه حل است؟، مصاحبه رادیو عصر جدید با حمید رفیع

                                                                                               Hamid 1

                                                                                        برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید