دروغ های دونالد ترامپ و دروغ های علی خامنه ای، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

                                                                                        Mostafavi-Mehran-1

                                                                                          برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید