فیلم : سخنرانی ژاله وفا در میزگرد در دانشگاه هامبورگ/ دوران گذار ،کدام وضعیت با کدام بدیل

                                                                          Vafa-jaleh-1                     

                                                                            برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید