نادر انتظام: ایران بی بدیل و بدیلان نظام نا مقدس ؛

entezam nader 20062014  سلام یا صبور .

تقدیم به محمد مصدق ، مهدی بازرگان ، عباس امیر انتظام و ابوالحسن بنی صدر و دیگر راست قامتان کرامت انسانی.

 بنا بر شهادت نقل و قولهای  شفاهی که سینه به سینه نقل شد و نوشتار بر جا مانده از پستی و بلندیهای این بی بد یل سر زمین بنام ایران   ، ایرانی که ،  در گذر زمان سالهای سخت تر و سر بالائی های نا هموار تر از ۴۰ سال گذشته فراوان داشته  و هر زمان که مردم نا صبور و کم مطالعه ایران به پای یکی از قله های این سختی ها رسیدند سر در جیب  ، بی بدیلی فرو بردند و در انتظار معجزه نشستند ، نشستند تا کشور به مرز نا بودی میرسید !! آنگاه با ظهور یک ناجی ،  شرمنده از بی  بصیرتی خود میشدند که ، ای افسوس که ما چنین بدیل نجات دهنده ئی را داشتیم و نشستیم تا ............ اما تا قبل از انقلاب ۵۷ در طول سالهای بروز  قحطی ، خشک سالی ، بیماری ، جنگ ، حمله دشمن و مصیبت های دیگر نعمت های گوناگونی از قبیل ، دین ، اخلاق ، فداکاری ، وطن دوستی شیر زنان و مردان کشور ، بدیل نجات دهنده که از بین همین مردم  راست قامت میکرد با جلب اعتماد منتظرین وطن را از سقوط نجات میداند . این بار رئیس روحانیت را بدیل مورد اعتماد خود کردند و نتیجه ( خدعه ) او را سخت تر از هر زمان در طول تاریخ ایران به بدیل چشیدند !! . اینبار بزرگترین ضربه را بر پیکر ایران بی بدیل و ملت نا صبور آن زدند ، سقوط  اخلاق !! دردی تقریبا غیر قابل جبران .

از پدرانمان می پرسیدیم چه کسی رضا شاه را از ایران تبعید کرد ؟ گفتند : "" میخواست ایران را بسازد انگلیسی ها نگذاشتند و او را از ایران به افریقا تبعید کردند ، پرسیدم کسی هم از جا بر خواست ؟ گفتند نه !!، انگلیسی ها نمی خواستند البته روحانیت هم با او بد شدند ، زیرا اقدام به بی حجابی کرد !!  البته مردم هم سواد امروزی را نداشتند و بیشتر گوش به فرمان روحانیت بودند و روحانیت هم نوکر انگلیس بود !!.""

پرسیدم محمد مصدق بی دین بود ؟ دزد بود ؟ خائن بود ؟ بی کفایت بود ؟ وطن فروش بود ؟ گفتند "" نه ، ولی انگلیسی ها نخواستند و این بار کار را به آمریکائی ها سپردند و در نتیجه او را نیز بر داشتند ! البته همانطور که آقای خمینی گفتند مصدق هم از اسلام سیلی خورد .گفتم پس این بار هم مردم چشم به دهان روحانیت دوخته بودند ؟ :  تقریبا .  پرسیدم کسی در دفاع از او بلند شد ؟ گفتند برای ۴۸ ساعت !. همین ؟؟!!.""

با مهدی بازرگان چه کردند ؟ مگر اینبار انقلاب اسلامی نبود ؟ مگر سطر اول قرآن بنام قانون اساسی این دین تقوا نیست ؟ و  مهدی بازرگان هم که در تقوا دومی هم داشت ؟ پس چرا در پس استعفای او آب از آب تکان نخورد ؟ رئیس روحانیت گفت : انقلابی نیست !! امروز که ثابت شد انقلابی یعنی سفاک ، خون ریز ، بی رحم ، دزد ، دروغگو ، رانتی  و ..... بله امروز در پس این همه جنایت با تقوائی معنا پیدا کرده !.

عباس امیر انتظام جاسوس و خائن بود ؟ خائن به کی ؟ به ظلم ؟ استبداد ؟ به هر آنچه ما را به این سرنوشت شوم کشاند ، حتما ، عباس آقا به همه این ها خائن بود ، اما به شرافت ، کرامت تقوا و صبر و استقامت و نه گفتن به این رژیم بی بدیل بود .

ابو الحسن بنی صدر چی ؟ مگر مردم جمهوری ، آنهم با یک انتخابات آزاد به دنبال یک منتخب دین مدار ، مدافق حقوق ، آزادی خواه و آینده نگر نرفتند و او را انتخاب نکردند ؟ چرا  به دستور رئیس روحانیت و تصویب مجلس بر علیه او کودتا کردند !! از آن ۱۲ ملیون رای دهنده چند نفر آنقدر استقامت کردند تا او را بر گردانند ؟ .

بابا جان خوب گوش کن ، ایرانی ها مردمی با احساس هستند . احساس هم زمان مصرفش بسیار کوتاه هست ، البته در سیاست که اصلا زمان سرش نمیشه .       

 

پس درمان درد عقب ماندگی ایران این بود که کار باید  صد در صد  بدست مبارک  روحانیت  پاک دامن ، با دین ، با خرد ، وطن دوست و با اخلاق بیفتد ؟!!.

 که البته این بار در سال ۱۳۵۷ مردم یکسره به رئیس روحانیت اعتماد کردند و برای اولین بار در تاریخ معاصر بر پیمان صبر و استقامت تا حصول نتیجه دلخواه و دستیابی به سه اصلی را که در ۲۰۰ سال گذشته آرزوی دیدار آنرا داشتند از بذل جان و مال دریغ نکردند ، نه؟ آری اینبار مردم  به عهد خود وفا کردند . پس چه شد که در کمتر از ۲۴ ساعت خون ایرانی بدست ایرانی و بفرمان رئیس روحانیت بر زمین ریخته شد !! . پس روحانیت آخرین بدیل تحقق حصول آن آرزوها بود ؟ !!

 نه .با همه نه ها که  گفتید ، آخر امروز تکلیف چیست ؟ اول بازگشت به اخلاق  وبازهم اخلاق و دوم نگریستن  به کارنامه آنها که در ۴۰ سال گذشته بر همان ۳ اصل که ۲۰۰ سال در انتظار تحققش مانده انده نگاه کردن و بر آن تفکر کردن تا یکبار برای همیشه ایران آباد و ایرانی خوشبخت شود .

  این بار برای همیشه یک تصممیم عاقلانه بگیرید ، بپای این تصمیم استوار بایستید . بدیل این رژیم و حکومت ضد ایران را با به پا خواستن و فریادش زدن اوو آن همپیمانان اوکه  در تحقق  آن ۳ اصل  از همه چیز خود گذشتند   به ایران باز گردانید . او و همپیمانانش در ۴۰ سال گذشته همه چیز را برای دوستداران استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی ثابت کرده اند . خواستن از شماست و توانستن در فطرت شما . پیروز باشید .