سفر حسن روحانی به اروپا و ترس از تحریم های جدید، مصاحبه رادیو عصر جدید با ژاله وفا

                                                                              wafa jaleh 11

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید