بررسی ورشکستگی آبی در ایران و ٢٠ عامل آن: مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

                                                                                 wafa1

                                                                                    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید