وضعیت امروز ایران در رابطه با "اجلاس ۲۰۱۹ ورشو" و بازی قدرت های جهانی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                               Sedarat-Ali-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید