حذف ۴ صفر از پول ملی چه اهدافی و چه مزایا و معایبی برای مردم و اقتصاد ايران دارد؟، صاحبه راديو عصرجديد با ژاله وفا

                                                                                wafa1

                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید